Michelin går in som delägare i Enviro

Foto: Enviro

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems har, i enlighet med en avsiktsförklaring avseende ett långsiktigt strategiskt partnerskap med däcktillverkaren Michelin, beslutat genomföra en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK varigenom Michelin (genom dess helägda dotterbolag Michelin Ventures SAS) tecknar aktier i Enviro motsvarande ett ägande om 20 procent efter emissionen.

Det strategiska partnerskapet avses omfatta bland annat upprättandet av en gemensamt ägd återvinningsanläggning för uttjänta däck samt ett gemensamt utvecklingsarbete för att bredda möjligheterna med de material som återvinns med hjälp av Enviros teknologi. Emissionen förväntas slutföras senast den 29 april 2020. Ett slutgiltigt avtal avseende det strategiska partnerskapet beräknas kunna ingås runt halvårsskiftet 2020.

Det strategiska partnerskapet ger Enviro kraftigt förbättrade förutsättningar för en global etablering av återvinningsanläggningar baserade på Enviros patenterade och ledande teknologi.

– Michelin är en av världens ledande däcktillverkare och det här samarbetet gör att vi kan etablera oss globalt på ett sätt som vi aldrig hade klarat på egen hand, säger Enviros styrelseordförande Alf Blomqvist.

Partnerskapet med Michelin avses i nuläget omfatta fyra huvudområden:

  • Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi
  • Michelins aktieinvestering om totalt 20 procent av Enviro efter emissionen, uppgående till 32 526 262,44 SEK eller motsvarande 116 165 223 aktier, vilket gör Michelin till den största ägaren i bolaget
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin. Lokaliseringen av anläggningen kommer att beslutas vid ett senare datum.
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro

Slutgiltigt avtal
Den nuvarande avsiktsförklaringen innefattar inga bestämmelser som hindrar Enviro från att samarbeta med andra däcktillverkare eller däckleverantörer efter den 31 juli 2020.

– Det har varit centralt för oss i våra förhandlingar eftersom vi inte vill begränsa våra möjligheter att utvecklas på marknaden i detta skede, säger Alf Blomqvist, styrelseordförande för Enviro och den som hållit i förhandlingarna.

Ett slutgiltigt avtal beräknas kunna nås runt halvårsskiftet 2020.

Gemensam anläggning
En central del i avsiktsförklaringen är etablerandet av en återvinningsanläggning baserad på Enviros teknologi. Parterna är överens om att denna skall ägas av Michelin och Enviro gemensamt men slutliga villkor avseende ägarandelar, kommersiella villkor och finansiering kvarstår att förhandla. Parterna vill i nuläget inte kommunicera några närmare tidpunkter för när dessa förväntas vara klara. För Enviro är ett ägande i anläggningen centralt eftersom det ger möjlighet att ta del av de intäktsströmmar som denna genererar. Genom ett delägarskap kan bolaget också säkerställa såväl kvalitet som fortsatt produktutveckling. En del av emissionslikviden som bolaget tillförts avses investeras i en första anläggning.

– I och med att vi förfinat vår metod och ökat återvinningsgraden av ingående material har vi också förbättrat intäktsmöjligheterna. Att vara delägare i anläggningarna är därmed en central del i vår strategi, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro Systems.

Gemensam teknologiutveckling
Enviro är ledande i världen när det gäller återvinning av uttjänta fordonsdäck och har utvecklat en metod som återvinner ingående material såsom kimrök, olja och stål. Kimrök är en central komponent vid tillverkning av däck och gummi men även oljan och stålet kan återanvändas. Enviro ser stora möjligheter till ytterligare förfining av teknologin och i avsiktsförklaringen har parterna därför också kommit överens om en gemensam vidareutveckling av teknologin.

– Genom en vidareutveckling av vår teknologi kommer vi att kunna återvinna även andra ändliga och strategiska material men också bredda användningsområdet för den återvunna kimröken så att den kan användas till fler produkter, säger Thomas Sörensson.

Profilbild
About Joakim Held 895 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!