Michelin Europa Nord, ny region och ny VD

Michelin däck
Bild: Anish Taneja VD, Michelin Europa Nord

Från och med den 1 januari 2018 omstrukturerar Michelin sin globala organisation i tio nya regioner. Sverige befinner sig i det som har utsetts till regionen Michelin Europa Nord, tillsammans med Danmark, Finland, Tyskland, Irland, Island, Norge, Schweiz, Tyskland, UK och Österrike. Omkring de tidigare försäljningsregionerna för Tyskland / Österrike / Schweiz, UK och Norden leds den nya regionala verksamheten av Anish K Taneja, som från och med årets början har anställts som verkställande direktör, Michelin Europa Nord.

Syftet med att skapa dessa tio globala regioner, säger däcktillverkaren, är att “leverera ett ännu starkare fokus på kundernas behov, förenkla förfaranden och utvidga digitala tjänster och processer.” Michelin förväntar sig att omstruktureringen kommer att ge derasd personal mer frihet i beslutsfattande samt ökad självständighet och ansvar.

“Snabba förändringar är kännetecknande för dessa tider”, säger Taneja. “Michelins nya strukturer präglas av effektiva och transparenta processer som ger personal en hög grad av individuellt ansvar och ett ökat handlingsutrymme. Mer än någonsin ser vi oss som mobilitetsleverantör med en produkt- och serviceportfölj som helt och hållet är anpassad till våra kunders behov. Att fokusera vår verksamhet mot kundstrukturer och processer gör det lättare för våra kunder att göra framgångsrika affärer med Michelin. Således kommer vi att uppnå lönsam tillväxt i klart definierade steg. ”

Innan han började på Michelin 2013, arbetade Anish Taneja hos Deutsche Lufthansa AG och Sixt SE. Hans senaste roll inom Michelin var ansvaret för all kommersiell verksamhet i den tidigare Michelin-regionen som täckte Tyskland, Österrike och Schweiz.

Huvudkontoret för Michelin Europa Nord-huvudkontoret ligger i Tyskland, liksom det nya centrumet för regionens bilindustri OEM-verksamhet. Dessutom kommer nyckelkalkylerna i alla fyra europeiska regionerna att hanteras av ledningsgruppen för Michelin Europa Nord. Michelin ser placeringen av dessa globala och europeiska funktioner inom Europa Nord som understryker vikten av denna region för gruppen som helhet. När det gäller omsättning är Europa Nord den tredje största av de tio nya Michelinregionerna – precis bakom USA och Europa Syd, som inkluderar Michelins hemmarknad i Frankrike.

När man skapar de nya regionerna delar Michelin att den placerar marknader med liknande kundbehov tillsammans inom en region. “Vi har jämfört de olika kundkraven på våra marknader med varandra”, berättar Taneja. “De nya regionernas gränser går längs naturliga gränser där kunderna har liknande krav från Michelin och våra produkter och tjänster. I framtiden kommer vi att kunna reagera ännu snabbare och med ännu mer precision till marknadens förändringar och krav. ”

Med bildandet av en ny ledningsgrupp vill även däcktillverkaren inleda en omprövning bland sina anställda och distributörer i syfte att kunna reagera på ett mer flexibelt sätt mot de ständiga förändringarna på de regionala marknaderna. Gruppens motto är kundorientering – mindre centralt, mer lokalt.

About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!