Michelin bekräftar prognos för 2019

Michelin däck
Foto: Michelin

Finansiell information för Q1 2019

På en svår marknad rapporterar Michelin en omsättning på 5,8 miljarder euro, en ökning med 9,3% vid konstanta växelkurser, som leds av en robust prismix och ett starkt bidrag från nyförvärvade företag.
Prognosen för 2019 bekräftas.

En motståndskraftig prestation av koncernen på en svår marknad, med en volymnedgång på endast 0,5% under första kvartalet:

* Personbilar och Lätta lastbilar: Marknadsandelen upprätthålls i en miljö som påverkas kraftigt av minskad efterfrågan på originalutrustning och något avtagande ersättningsmarknader i Europa.

* Lastbilsdäck: Volymtillväxten var fortsatt stark på något krympande marknader, som förväntat, delvis tack vare utvecklingen av nya serviceerbjudanden och lösningar.

* Specialdäck: 2019-tillväxtambitioner bekräftades trots ett första kvartal påverkat av leveransproblem av gruvdäck och fokus på marginaler inom OE för entreprenadbranschen.

En robust 2,0% pris-mix-effekt, som fortfarande leds av disciplinerad prishantering, stödd av det kraftfulla MICHELIN-varumärket och den hållbara produktmixen. Ett starkt bidrag från de nyförvärvade företagen (Fenner och Camso) där integrationsprocessen gått enligt plan. Förvärvet av Multistrada, en stor indonesisk däcktillverkare.
En gynnsam valutaeffekt (2,0%).

På svåra marknader visade vi återigen den motståndskraft som vår grupps exponering mot olika ekonomiska sektorer medför, vilket gör att vi kan bekräfta vår prognos för 2019. Försäljningen i första kvartalet återspeglar också det stora bidraget från våra senaste förvärv, Camso och Fenner, säger Jean-Dominique Senard, verkställande direktör

Prognosen för 2019 bekräftad

Under 2019 förväntas däckmarknaderna för personbilar och lätta lastbilar vara blandade, med blygsam tillväxt inom ersättningsmarknaden och en minskning av OE-segmentet. Marknaden för lastbilsdäck ser ut att krympa, medan marknaderna för gruv-, flygplan och tvåhjuliga däck kommer förbli dynamiska. Baserat på valutakurserna i april 2019 förväntas valutaeffekten ha en relativt gynnsam påverkan på rörelseresultatet. Effekten av råvarukostnader uppskattas för närvarande till cirka 100 miljoner euro, vilket huvudsakligen påverkar resultatet för första halvåret.

I denna marknad bekräftar Michelin att målen för volymtillväxt under 2019 överensstämmelser med de globala marknadstrenderna, segmentets rörelseintäkter som överstiger 2018 med konstanta valutakurser och före det beräknade bidraget från Camso och Fenner på 150 miljoner euro och fritt kassaflöde på mer än 1,45 miljarder euro *.

* Varav 150 miljoner euro från tillämpningen av IFRS 16.

About Däckavisen 1167 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!