Michelin bekräftar prognos för 2019

Michelin däck
Foto: Michelin

På svagare marknader än väntat sjönk Michelins volymer med 0,9%.

Koncernen behöll sina positioner inom personbilsdäck och lätta lastbilsdäck, på en marknad som gick ner 2% på grund av minskad efterfrågan på OE-däck.

Stabila volymer i lastbilsdäckssegmentet, på en marknad som gick ner 1%, särskilt gynnade av införandet av tjänster och lösningar.

Ytterligare tillväxt i verksamheten gällande däck för gruvdrift, bidrog till att kompensera den branta nedgången i volymerna jordbruksdäck, på grund av nedåtgående marknader.

Pris-mix/råmaterial effekter levererade ett nettotillskott på 79 000 000 EUR, tack vare ihållande prisdisciplin och kontinuerlig förbättring av värdemixen.

101 000 000 EUR i bidrag från nyligen förvärvade Fenner och Camso, enligt förväntningar.

Förvärven av Multistrada och Masternaut gick i linje med koncernens tillväxtstrategi.

På mycket volatila marknader har gruppen visat sin förmåga att skydda sina marginaler genom en stram prisstyrning och genom att strikt genomföra sin tillväxtstrategi. De gynnades också av ett starkt bidrag från de senaste förvärven. I detta ständigt osäkra företagsklimat eftersträvar koncernen sina initiativ för att öka sin konkurrenskraft och sin fasta prissättningspolitik för att bibehålla sitt ledarskap i däckbranschen, och att fortsätta med implementeringen av sin tillväxtstrategi, skriver Florent Menegaux, verkställande direktör, Michelin.

 

Prognos 2019

Under 2019 väntas marknaden för personbilsdäck och lätta lastbilsdäck minska med 1%, detta eftersom den blygsamma tillväxten på 1% för ersättningmarknaden inte kan kompensera den branta minskningen av OE-däck på 4%.

Marknaden för lastbilsdäck väntas sjunka snabbare under andra halvåret, för att avsluta året med en nedgång 2%. Marknaderna för gruv-och flygplansdäck bör fortsätta att expandera, och kompensera för den branta nedgången i marknaden för jordbruksdäck och den minskade efterfrågan på OE-däck i construction segmentet. Helårets påverkan av råmaterialkostnader och tullar uppskattas till 100 000 000 EUR.

Michelin bekräftar i sin prognos för 2019, en volymtillväxt i linje med globala marknadstrender. Segmentets Rörelseresultat översteg siffran 2018 med konstanta växelkurser och före det uppskattade bidraget från Fenner och Camso på 150 000 000EUR; och ett strukturellt fritt kassaflöde på mer än €1 450 000 000. *

* Varav €150 000 000 från tillämpningen av IFRS 16.

About Däckavisen 1161 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!