Laddbara bilar fortsätter att öka i storstäderna

Supermiljöbilar

BIL Swedens läns- och kommunfördelade nyregistreringsstatistik för mars 2018 visar bland annat följande:

En av tio nya bilar i Stockholms län är laddbar
– Nyregistreringarna av supermiljöbilar, dvs elbilar och laddhybrider, har under det första kvartalet i år ökat med 60 procent i riket som helhet. I Stockholms län, där varannan laddbar bil registreras, var uppgången 66 procent. Det innebär att numer är var tionde ny bil i Stockholms län laddbar, säger Mattias Bergman, vd för BIL Sweden.

– Den höga andelen laddbara bilar i Stockholms län förklaras delvis av att flera leasingbolag och större företag har sitt säte i Stockholms län, förklarar Mattias Bergman.

– För att den positiva utvecklingen för laddbara bilar ska fortsätta är det viktigt att det introduceras styrmedel även för användandet av laddbara bilar – och inte bara stimulanser vid köptillfället. Därför är det kontraproduktivt och ologiskt att laddhybrider, som omfattas av en sk klimatbonus i det nya bonus-malus systemet, inte tillåts i zon 3 i regeringens förslag till miljözoner. Laddhybrider är instegsprodukten mot elektrifiering, fortsätter Mattias Bergman.

Registrerade elbilar

BIL Swedens prognos: var fjärde ny bil laddbar år 2021
– Enligt en färsk prognos från BIL Sweden förutspås att var fjärde ny bil i Sverige kommer att vara laddbar år 2021. Vi kommer få se en ketchupeffekt för laddbara bilar när 100 nya laddbara modeller förväntas sättas på den svenska marknaden under de kommande åren. Förra året var andelen laddbara bilar fem procent. För i år har vi en prognos på drygt nio procent och enligt den nya prognosen väntas andelen laddbara bilar öka till 12 procent år 2019, 19 procent 2020 och 25 procent år 2021, avslutar Mattias Bergman.

About Däckavisen 1165 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!