Kraftigt ökat intresse för Enviros återvunna material

Bild: Scandinavian Enviro Systems

Enviro har sedan den ryska invasionen av Ukraina, mött ett kraftigt ökat intresse för att köpa den kimrök och olja som Enviro utvinner ur uttjänta däck. Det ökade intresset märks bland såväl nya som gamla kunder men bolaget kan inte i nuläget bedöma vad det kan komma att innebära i termer av konkreta beställningar eller leveranskontrakt.

– Det ökande intresset innebär att vi kommer att behöva prioritera noga samtidigt som det bekräftar att det varit klokt av oss att inte ha för bråttom med att teckna långsiktiga leveransavtal kopplat till vår expansionsplan, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Ryssland, Ukraina och Belarus tillverkar enligt ett amerikanskt marknadsundersökningsföretag en betydande del av all kimrök som används i Europa. Samtidigt vill Europa minska beroendet av rysk olja och eftersom olja utgör en råvara vid kimröksframställning kan även detta påverka utbudet.

– Kriget kommer därför sannolikt att få stor påverkan på tillgången på kimrök i såväl Europa som globalt och det är uppenbart att det skapar en oro bland däck- och gummitillverkarna för att det nu ska uppstå en bristsituation, säger Thomas Sörensson, vd för Enviro.

Enligt Thomas Sörensson märktes det ökande intresset så gott som omedelbart efter den ryska invasionen. Existerande och nya kunder har i kraftigt ökande utsträckning hört av sig till Enviro för att undersöka möjligheterna av att få leveranser av återvunnen kimrök från bolaget.

– Vår expansionsplan omfattar etableringar fram till 2030 med en total återvinningskapacitet på 900 000 ton uttjänta däck. Centralt för genomförandet av expansionsplanen är att vi får till stånd långsiktiga leveransavtal både när det gäller återvunna material och uttjänta däck. Det kraftigt ökade intresset gör att vi nu kommer att behöva prioritera noga.

Enviro kan i nuläget inte bedöma vad det ökande intresset kan innebära för bolagets utveckling framåt. Intresset gäller såväl leveranser av återvunnen kimrök som av återvunnen olja, så kallad pyrolysolja. Eftersom bolaget för ett antal diskussioner med såväl investerare som entreprenörer och samarbetspartner vad det gäller den planerade anläggningen i Uddevalla, vill bolaget vara öppet gentemot kapitalmarknaden med på vilket sätt intresset för bolagets återvinningsteknologi och återvunna produkter ökat till följd av kriget.

– Intresset har ökat på ett sätt som vi inte hade möjlighet att förutse och det är viktigt att marknaden förstår det även om vi idag inte kan säga något mer konkret om vad det kan komma att innebära för affären, säger Thomas Sörensson.

About Däckavisen 1082 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!