Historiskt få omkomna i vägtrafiken 2020

Foto: Pixabay

Under 2020 dödades 204 personer i vägtrafikolyckor, mot 221 året innan. Antalet omkomna i vägtrafiken 2020 var därmed det lägsta som någonsin uppmätts i den officiella statistiken. Det visar Trafikanalys statistik om vägtrafikskador.

I vägtrafiken dödades 204 personer i olyckor* under 2020, mot 221 året innan. Därmed minskade antalet omkomna med 17 personer (-8 procent). Av de 204 omkomna var 46 kvinnor och 158 män, och 15 var barn (under 18 år) (Figur 1).

Vägtrafikskador 2020

Figur 1. Antal omkomna i vägtrafiken, per kön. Åren 2000–2020.
Anm: Självmord exkluderas på ett systematiskt sätt från antal omkomna i denna statistik fr.o.m. år 2010.

Av de omkomna i vägtrafikolyckor under 2020 var 60 procent skyddade trafikanter dvs. färdades i personbil, lastbil eller buss. Den största trafikantgruppen var personbilister. Under 2020 omkom fler personbilsförare men färre passagerare, jämfört med 2019. Antalet omkomna i lastbil minskade från 29 personer 2019 till 16 personer år 2020. Ingen omkom i buss under 2020, och inte heller under 2018 eller 2019.

Bland omkomna oskyddade trafikanter är motorcyklister och gående de största trafikantgrupperna. Motorcyklisterna som omkom var samtliga förare och alla utom en var män. 11 av de 28 motorcyklisterna omkom i singelolyckor (Tabell 1).

Tabell 1. Antal omkomna i vägtrafiken per trafikantgrupp. År 2019 och 2020 samt förändring mellan åren.

Trafikantgrupp Antal omkomna
2019
Antal omkomna
2020
Förändring,
antal
Skyddade trafikanter 132 122 -10
Personbil – förare 66 78 +12
Personbil -passagerare 37 28 -9
Lastbil 29 16 -13
Buss
Oskyddade trafikanter 89 82
-7
Motorcyklister 29 28 -1
Mopedister 6 4 -2
Cyklister 17 18 +1
Gående 27 25 -2
Övriga 10 7 -3
Samtliga 221 204 -17

Förutom de som dödades i olyckor i vägtrafiken skadades 1 645 personer svårt (mot 1 951 året innan) och 13 709 personer skadades lindrigt under 2020 (15 768 året innan). Samtliga uppgifter kommer från polisens rapportering som utgör underlag för den officiella statistiken.

Den officiella statistiken över skadade och dödade i vägtrafiken bygger på polisrapporterade vägtrafikolyckor där minst ett fordon i rörelse varit inblandat och där personskada uppstått.

* Dessutom omkom i vägtrafiken under året ytterligare 23 personer i självmord. Dessa ingår fr.o.m. år 2020 inte i den officiella statistiken om dödade i vägtrafikolyckor.

Profilbild
About Joakim Held 895 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!