Hexpols halvårsrapport januari-juni 2019

Hexpol gummi däckavisen

Halvårsrapport januari-juni 2019

Andra kvartalet 2019 – Ökad försäljning och strategiskt förvärv

 • Försäljningen ökade med 6 procent till 3 685 MSEK (3 461).
 • EBITA uppgick till 566 MSEK (568).
 • EBITA marginalen uppgick till 15,4 procent (16,4).
 • Rörelseresultatet uppgick till 551 MSEK (561).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,0 procent (16,2).
 • Resultat efter skatt uppgick till 413 MSEK (426).
 • Resultat per aktie uppgick till 1,20 SEK (1,24).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 709 MSEK (522).
 • 1 juli förvärvades Preferred Compounding, en betydande Rubber Compounder i Nordamerika

Första halvåret 2019 – Ökad försäljning och högre resultat  

 • Försäljningen ökade med 11 procent till 7 490 MSEK (6 770).
 • EBITA ökade med 5 procent till 1 173 MSEK (1 115).
 • EBITA marginalen uppgick till 15,7 procent (16,5).
 • Rörelseresultatet ökade med 3 procent till 1 137 MSEK (1 101).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 15,2 procent (16,3).
 • Resultat efter skatt ökade med 2 procent till 851 MSEK (837).
 • Resultat per aktie ökade med 2 procent till 2,47 SEK (2,43).
 • Det operativa kassaflödet ökade till 1 063 MSEK (824).

I det andra kvartalet 2019 ökade försäljningen med 6 procent medan rörelseresultatet var något lägre. Vi hade organiskt en negativ försäljningsutveckling i kvartalet och såg därmed fortsatt en avmattning i efterfrågan, främst från fordonsindustrin. Den lägre organiska volymen hanterades på ett bra sätt. Det operativa kassaflödet var starkt och ökade med 36 procent. Vi är mycket nöjda med förvärvet av Preferred Compounding, i början av juli, vilket stärker våra globala positioner inom avancerade polymer compounds med förbättrad försörjningskedja, spetskompetens inom polymermaterial och solid applikationskunskap. I första halvåret 2019 ökade försäljningen med 11 procent och resultat per aktie ökade till 2,47 SEK. Vår finansiella ställning är fortsatt stark och vi är väl rustade för fortsatt expansion, säger Mikael Frykland, VD och Koncernchef.”