HEXPOL levererar starkt första kvartal

Hexpol gummi däckavisen

Begränsad effekt från Covid-19 under de två första månaderna men effekterna blev tydligare under mars månad.

Bolagets tf. VD lämnade följande redogörelse kring resultatet för första kvartalet 2020.

Det första kvartalet 2020 visade en försäljning på 4,167 MSEK och ett justerat rörelseresultat på 587 MSEK. Försäljningen ökade med 10 procent jämfört med samma period föregående år medan resultatet var på samma nivå. Vi levererade ett starkt operativt kassaflöde på 527 MSEK, en ökning med 49 procent jämfört med samma period föregående år, vilket ytterligare stärker vår finansiella ställning.

Under de två första månaderna i kvartalet såg vi begränsad effekt från Covid-19-pandemin i världen. Under mars månad blev effekterna emellertid tydligare eftersom till exempel bilindustrin till stor del stängde av sin produktion, inte minst i Europa och USA. Vi såg också att efterfrågan generellt började minska även i andra kundsegment.

HEXPOLs erfarna och decentraliserade organisationer visar sin styrka i situationer som denna med stora och varierande utmaningar. Varje lokal enhet agerar snabbt och anpassar sig till de villkor som gäller just dem, både för att kunna stödja våra kunder men också för att säkra vår ekonomiska ställning. Samtidigt samordnas alla nödvändiga processer och resurser centralt för att dra nytta av det bästa möjliga sättet för vår globala position.

Vi tror att HEXPOL: s kombination av ekonomisk styrka och decentraliserad organisation ger oss goda förutsättningar för att få oss igenom detta på ett bra sätt.

Peter Rosén, tillförordnad VD och CFO

Profilbild
About Däckavisen 723 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen