HEXPOL förvärvar Amerikanska Preferred Compounding

Hexpol gummi däckavisen

HEXPOL stärker sina globala positioner inom avancerade polymer compounds genom förvärv av Preferred Compounding

HEXPOL har förvärvat Preferred Compounding från Audax Group, ett USA-baserat Private Equity-företag. Preferred Compounding är en välskött och lönsam rubber compounder i Nordamerika. Nyckelmarknaderna omfattar allmän industri, fordon, energi och infrastruktur. Preferred Compounding hade en försäljning 2018 på ca 240 MUSD och cirka 540 anställda i sex anläggningar, fem i USA och en i Mexiko.

Med detta förvärv tar HEXPOL ett centralt steg mot vår vision att vara marknadens önskade val. Det är ett strategiskt drag för att säkerställa global kapacitet och kompetens inom avancerade polymer compounds för våra kunder. Preferred Compounding ger en signifikant konkurrensfördel till våra kunder i Amerika, med förbättrad försörjningskedja och ledande forsknings-, utvecklings- och teknik tjänster. Preferred Compoundings förmågor inom högpresterande elastomerer stärker ytterligare vårt erbjudande och innebär ytterligare ett steg inom högpresterande elastomerer, i linje med förvärven av Mesgo-gruppen och Kirkhill Rubber.

Den förvärvade verksamheten har en EBITDA-marginal betydligt lägre än HEXPOL-koncernens och förväntas ge en positiv effekt på resultat per aktie.

Integrationen kommer att starta omedelbart, och eventuell omstrukturering och kostnadssynergier kommer att utvärderas och kommuniceras separat i ett senare skede.

-Preferred Compounding har ett arv av teknisk excellens, med ett produktutbud på över 7 500 compounds avsedda för de mest kritiska applikationerna. Vidare är ca 70% av compounds kopplade till egna eller samutvecklingsprojekt med kunder, dvs mycket strategiska kundrelationer. Detta förvärv utökar omedelbart HEXPOL:s globala försörjningskedja och adderar nya möjligheter, applikationskunskaper och ytterligare kundbas till HEXPOL Compounding Americas samt breddar och stärker vår närvaro, säger Tracy Garrison, President HEXPOL Compounding Americas

-Detta förvärv kommer att stärka våra globala positioner inom avancerade polymer compounds med förbättrad försörjningskedja, spetskompetens inom polymermaterial och solid applikationskunskap. Vi vill tacka Ken Bloom, VD Preferred Compunding för utvecklingen av en välskött organisation. Jag önskar honom lycka till när han nu går vidare till nya utmaningar.

Slutligen och viktigast är att med detta förvärv tillkommer många nya och väldigt erfarna medarbetare till vår koncern. Välkomna ombord, hälsar Mikael Fryklund, VD och koncernchef HEXPOL

Förvärvspriset uppgår till cirka 232 MUSD på skuldfri bas och finansieras genom en kombination av befintlig kassa, existerande banklån och en ny kreditfacilitet. Verksamheten kommer att konsolideras från 1 juli 2019.

About Däckavisen 1169 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!