Hankook på digital transformation med Amazon Web Services

Däcktillverkaren Hankook kommer stärka den innovativa kraften hos sina produkter och inom sin teknologi i samarbete med molnföretaget Amazon Web Services (AWS). AWS IT-infrastruktur kommer i första hand att användas till att bygga ut Hankooks egna teknologi för virtuella prognoser av materiella egenskaper.

För att driva fram en framtidsorienterad produktutveckling och teknologiska framsteg på ett målinriktat sätt inleder däcktillverkaren Hankook ett strategiskt partnerskap med molnleverantören Amazon Web Services (AWS), vars tjänster bygger på digital teknologi som AI (artificiell intelligens) och databaser. Samarbetet bygger på Hankooks utvecklande av ett så kallat VCD-system (Virtual Compound Design) som förutser däcks materialegenskaper och använder AI för att ta fram den mest optimala sammansättningen. AWS molnplattform kommer inte bara hjälpa Hankook att lagra de data som inhämtas från VCD-systemet utan kommer även både bearbeta och analysera dem på ett mer effektivt sätt.

-Allt eftersom vi fortsätter att driva vår tekniska strategi framåt kommer samarbetet med AWS att hjälpa Hankook med det, säger Soo Il Lee, VD för Hankook Tire & Technology. Genom att introducera AWS i våra processer visar vi att Hankook Tire främjar innovation genom att använda ny teknologi i sin kärnverksamhet.

AWS erbjuder en attraktiv plattform för analys av stora mängder data och innovativa lösningar för tillverkare som vill ge sig in på nya affärsområden. Tack vare partnerskapet med AWS kan Hankook aktivt använda digitala högteknologiska lösningar som maskininlärningsprogrammet ”Amazon SageMaker” för att optimera produktutvecklingen ytterligare. Amazon SageMaker bygger på AI och erbjuder Hankook möjligheten att analysera, förbereda och tillhandahålla relevanta data på ett helt automatiserat sätt och sammanfatta de nödvändiga slutsatserna i en prognos eller åtgärd.

Som en del av Hankooks framtidsstrategi har man gjort omfattande investeringar inom forskning samt utveckling och arbetar med långtgående strategiska initiativ. Företaget säkrar framtidsinriktad innovativ teknologi med hjälp av sitt globala forsknings- och utvecklingsnätverk, som har byggts runt den högteknologiska anläggningen Hankook Technodome. Detta gör att Hankook på sikt kan rikta sitt strategiska fokus på att utveckla kvalitetsdäck och att på lång sikt öka företagets konkurrenskraft.

About Däckavisen 1171 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!