Hankook listas på Dow Jones Sustainability Indices World

Bild: Hankook

Hankook har fått sin sjunde raka listning på det respekterade Dow Jones Sustainability Index (DJSI) för branschledande hållbarhet. I år inkluderar listan 326 företag över hela världen – 12,8 % av de 2 555 bästa globala företagen. Hankook finns bland de ledande representanterna i branschen för bilkomponenter.

Hankook kom med för första gången för sju år sedan i DJSI World, världens mest strikta index för bedömning av hållbarhet, som ett resultat av sina kontinuerliga ansträngningar att stärka styrningen av ESG. I år noterade företaget sin högsta poäng sedan DJSI:s början, och uppnådde utmärkta betyg för företagsfilantropi, mänskliga rättigheter, hantering av leveranskedjan samt innovationer inom FoU.

Genom åtta kommittéer inom vart och ett av sina expertområden har Hankook förbättrat sina företagsomfattande ESG-standarder och strävar efter att upprätthålla en hållbar leveranskedja. Under år 2018 definierade företaget en strategi för en hållbar leverans av naturgummi. Dessutom är företaget ledande inom cirkulär ekonomi. Dessutom anslöt sig däckspecialisten i år till Science Based Targets Initiative (SBTi) och lämnade in ett mål för minskning av växthusgaser på medellång och lång sikt för att åstadkomma en 46,2 % minskning av produktionsrelaterade koldioxidutsläpp till år 2030 jämfört med till 2019. Det syftar också till att minska utsläppen av växthusgaser från leveranskedjan med 27,5 %.

Som ett globalt agerande däckföretag deklarerade företaget mål som ska lägga aktiviteter inom företagsfilantropi och miljöstyrning inom ett systematiskt ramverk för att uppnå global ledningsförmåga inom hållbarhet på toppnivå.

Dow Jones Sustainability Index är det mest respekterade globala riktmärket för hållbarhetsbetyg och investeringar. Det listar exemplariska företag genom att heltäckande utvärdera företagsledningsaktiviteter i termer av sådana aspekter som ekonomiskt resultat, socialt engagemang, etisk styrning och miljömässig styrning. DJSI utvecklades gemensamt 1999 av S&P Dow Jones Indices, världens största finansinformationsföretag, och S&P Global Switzerland SA (tidigare SAM), ett globalt värderingsinstitut för hållbarhet.

About Däckavisen 1216 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!