Hållbarhet står högt på agendan för europeiska åkerier

lastbilsdäck hållbarhet åkerier
Bild: Goodyear

Åkerier siktar på grönare framtid: Goodyears undersökning visar att hållbarhet och bränslesnåla däck prioriteras högt inom branschen.

Goodyear, en av världens största däcktillverkare, har publicerat resultaten från sin årliga Sustainable Reality Survey. Undersökningen, som inkluderade över 1 400 åkerier från 33 europeiska länder, inklusive Sverige och Danmark, ger en inblick i hur åkerier ser på hållbarhet, deras mål och strategier för att minska koldioxidutsläppen.

En majoritet av åkerierna, både i Sverige och i Danmark, betonade i undersökningen att hållbarhet är mycket viktigt för deras verksamhet. Så mycket som 74% av de svarande i dessa länder lyfte fram hållbarheten som ett viktigt eller mycket viktigt område. Dessutom har 68% av de svenska och danska åkerierna definierade hållbarhetsmål.

Dessa åkerier erkänner även att däck spelar en nyckelroll i att uppnå dessa hållbarhetsmål. 71% av de svarande åkerierna i Sverige och Danmark anser att bränsleeffektiva däck är en viktig del av deras strategi för att minska koldioxidutsläppen. Däck har tidigare ansetts som en kompromiss mellan hållbarhet, grepp, bränsleeffektivitet och körsträcka, men Goodyears nyaste teknik eliminerar dessa kompromisser. Goodyears FUELMAX ENDURANCE-sortiment kan potentiellt minska CO2-utsläpp med 2 %, vilket motsvarar en besparing på 40 000 liter bränsle per år för ett åkeri med 100 fordon.

Maciej Szymanski, Marketing Director Commercial Europe Goodyear, kommenterade, “Bränslesnåla däck innebär en betydande kostnadsbesparing för åkerier. Goodyears FUELMAX ENDURANCE-sortiment ger hög bränsleeffektivitet med förbättrad körsträcka och grepp. Det är ett perfekt val för åkerier som fokuserar på bränslebesparing men kräver mångsidighet och robusthet för regional användning.”

I samband med detta, framhöll Mats Sävström, General Manager Sales Commercial Nordic & Baltic, att hållbarhetsåtgärder inte bara gynnar miljön utan också driver på lönsamheten. Detta är något som ett ökande antal åkerier har blivit medvetna om, vilket tydligt framgår av undersökningen.

Resultaten visar även att kunskapen om miljölagstiftning ökar bland åkerierna. 90% av de deltagande åkerierna i Sverige och Danmark sa att de var bekanta med lagstiftning som gäller för deras lokala transportmarknad. Detta pekar på att åkerier är aktiva i sina ländernas hållbarhetsåtgärder och har en stark strategisk position för att fatta beslut baserade på statliga lagar.

Trots positiva resultat, finns det fortfarande hinder för att implementera hållbara lösningar. Kostnaden identifieras som det största hindret för vissa lösningar av 61% av de deltagande åkerierna i Sverige och Danmark. Men den mest effektiva drivkraften för att förbättra hållbarheten är den ökade efterfrågan från kunder.

Szymanski sammanfattade undersökningens resultat genom att säga: “Branschen är på rätt väg mot en hållbar framtid. Majoriteten av åkerierna fortsätter arbeta mer med hållbarhet, särskilt med de moment som har störst effekt. Vi kan bli ännu mer uppmuntrade av åkeriernas ansträngningar under denna tid, särskilt eftersom samtalet skiftar från en ren miljöfråga till en om att hålla jämna steg med branschen och lönsamhet.”

About Däckavisen 1286 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!