Goodyears rapport över åtgärder 2020

Foto: Goodyear

Goodyear betonar sitt engagemang inom etiska och hållbara processer, material och program i 2020 års rapport.

Goodyear Tire & Rubber Company har publicerat sin rapport ”Corporate Responsibility in 2020”. Trots utmaningar på grund av den pågående covid-19-pandemin så framgår det av rapporten att företagets åtgärder under 2020 visar på ett fortsatt åtagande för etiska och hållbara processer, material och program.

– Under 2020 var Goodyears medarbetare mer agila och flexibla än någonsin tidigare i arbetet med att tillgodose direkta affärsbehov och ge service till kunder, blåljuspersonal och annan samhällsviktig personal. Vi fortsätter att arbeta utifrån Goodyears Better Future, vårt ramverk för ansvarstagande som beskriver vårt åtagande för säkerhet, kvalitet, sekretess och ansvar, säger Richard J. Kramer, ordförande och CEO.

Goodyears rapport för år 2020 är uppbyggd kring grundpelarna i ramverket Better Future. Dessa är ansvarsfull anskaffning, hållbar verksamhet, avancerad mobilitet och en inspirerande kultur. Här följer några av de viktigaste punkterna i rapporten:

Ansvarsfull anskaffning: Under 2020 lanserade Goodyear en fjärde serie av konsumentdäck där sojaolja används som ersättning för petroleumbaserad olja. Sojaolja är en biobaserad, förnybar resurs som hjälper till att hålla däckets gummiblandning flexibel i låga temperaturer – en mycket viktig egenskap för att bibehålla och förbättra greppet på torra, våta och vintriga väglag.

Hållbar verksamhet: Under 2020 fortsatte Goodyear arbetet med att minska företagets miljöpåverkan och uppnådde en 20 % minskning av intensiteten avseende växthusgasutsläpp, 19 % minskning av energiintensiteten och 55 % minskning av vattenintensiteten – allt jämfört med en baslinje från 2010.

Avancerad mobilitet: Under 2020 fortsatte Goodyear att sätta fokus på att förbättra bränsleeffektiviteten genom att uppnå 31% minskning av rullmotståndet och 8,2 % minskning av däckvikten i bolagets globala konsumentportfölj jämfört med en baslinje från 2005. Dessutom lanserade Goodyear djärva teknologimål. Bland annat att alla Goodyears däck ska vara data- och sensoraktiverade intelligenta däck år 2027, samt att man ska utveckla ett underhållsfritt däck av 100 % hållbart material till 2030.

Inspirerande kultur: Under 2020 ökade medlemskapen i Goodyears ERG:er (Employee Resources Groups). Det finns nu sju olika ERG:er med över 3 000 medlemmar och 32 lokala avdelningar globalt. Trots pandemin har ERG:erna anordnat över 200 evenemang för professionell utveckling och nätverkande under de senaste två åren.

Goodyears rapport för 2020 har utvecklats i enlighet med GRI-standarderna (Global Reporting Initiative (GRI) Standards: Core option).

About Däckavisen 772 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen