Goodyears däckförsäljning Q1 minskade med 3%

goodyear blimp

Goodyears försäljning första kvartalet 2019 uppgick till 3,6 miljarder dollar, en minskning med 6% från 3,8 miljarder dollar för ett år sedan, vilket drevs av negativa valutaeffekter och lägre volym i de internationella affärerna, delvis motverkad av förbättringar i prismixen.

Däckenhetens totala försäljning uppgick till 38,0 miljoner, en minskning med 3% från 39,0 miljoner kvartalet i fjol. Försäljningen av originalutrustning minskade med 7%, vilket huvudsakligen återspeglades av svagare volymer i USA och lägre bilproduktion i Kina och Indien. Försäljningen av däck till ersättningsmarknaden minskade med 1% jämfört med för ett år sedan.

“Vi har vunnit fart i USA under första kvartalet, eftersom våra konsument- och kommersiella ersättningsaffärer båda ökade sina marknadsandelar, samtidigt som vi ökade det värde vi skapar på marknaden”, säger Richard J. Kramer, ordförande och VD, The Goodyear Tire & Rubber Company. “Dessutom tog vi steg för att öka vår långsiktiga konkurrenskraft. De planer som vi tillkännagav för att modernisera våra tillverkningsanläggningar Hanau och Fulda i Tyskland kommer att förbättra vår leveranskapacitet av kostnadseffektiva premiumdäck i Europa, vilket hjälper oss att uppnå vårt mål att ha rätt däck på rätt plats vid rätt tidpunkt till rätt kostnad “, tillade Kramer.

Goodyears nettoförlust landade på 61 miljoner dollar under första kvartalet 2019 (26 cent per aktie) jämfört med en nettoinkomst på 75 miljoner dollar (31 cent per aktie) för första kvartalet förra året. Första kvartalet 2019 innehöll flera betydande poster, i synnerhet 93 miljoner dollar i avgifter relaterade till den tidigare tillkännagivna planen för modernisering av två däcktillverkningsanläggningar i Tyskland. Första kvartalets justerade nettoresultat för 2019 landade på 45 miljoner dollar (19 cent per aktie) jämfört med 122 miljoner dollar (50 cent per aktie) år 2018.

Goodyear redovisade ett rörelseresultat för första kvartalet 2019 på 190 miljoner dollar, förra året var resultatet 281 miljoner dollar motsvarande period. Minskningen återspeglar högre råvarukostnader, lägre volymer, ogynnsamma valutakurseffekter och svagare resultat från andra däckrelaterade affärer, delvis motverkat av en gynnsam prismix, förbättrade overheadkostnader och kostnadsbesparingar.

About Däckavisen 1161 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!