Georg Brunstam utsedd till VD och koncernchef för HEXPOL

Hexpol gummi däckavisen

Styrelsen för HEXPOL AB har utsett Georg Brunstam till VD och koncernchef för HEXPOL AB  från och med den 20 november 2020. Georg Brunstam är för närvarande styrelseordförande för HEXPOL AB, detta uppdrag kommer att avslutas när han antar sin ny roll. Georg Brunstam har tidigare varit VD och koncernchef för HEXPOL AB 2007-2017.

– Under de senaste två kvartalen har jag som dagligen involverat styrelseordförande tillsammans med vår tillfälliga VD och hela ledningsgruppen arbetat intensivt för att genomföra stora förändringar och förbättringar inom HEXPOL-koncernen. Förändringarna ger ett bättre kundfokus och betydligt lägre kostnadsnivå och dessutom har den långsiktiga strategin stärkts. Jag är mycket inspirerad att fortsätta detta arbete som VD och koncernchef under lång tid framöver. Under våren kommer jag också att minska antalet externa styrelseuppdrag betydligt, säger Georg Brunstam

Styrelsen har också beslutat att utse Peter Rosén, för närvarande CFO och tillfällig VD, till vice VD för HEXPOL AB.

– Styrelsen är mycket nöjd med att Georg och Peter, nu på permanent basis, kommer att fortsätta arbetet med att ytterligare förbättra utvecklingen av HEXPOL på kort och lång sikt, säger Alf Göransson som har varit i styrelsen för HEXPOL sedan 2007 och som nu föreslås till ny styrelseordförande av valberedningen.

Profilbild
About Däckavisen 723 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen