Gemensam uppmaning från Bridgestone och Michelin

Bild: Bridgestone och Michelin

Bridgestone och Michelin diskuterar rollen för gemensamt återvunnen kimrök i att bygga ett mer hållbart ekosystem för mobilitet.

Bridgestone Corporation och Michelin Group levererade ett delat perspektiv angående materialcirkularitet och ambitionen att öka användningen av återvunnen kimrök i däck. Den gemensamma presentationen ägde rum på Smithers Recovered Carbon Black Conference i Amsterdam den 22 november 2021.

Uppskattningsvis en miljard däck runt om i världen når slutet av sin livslängd varje år. Många av de tekniska utmaningarna kring användningen av återvunnet material från uttjänta däck är utforskade, men hinder kvarstår för att uppnå materialcirkularitet i den skala som krävs för att förverkliga ett mer hållbart ekosystem för mobilitet. Idag kommer mindre än en procent av allt kimröksmaterial som används globalt i produktionen av nya däck från återvunna däck som är uttjänta på grund av en svag tillförsel för återvinning och återanvändning av kimrök.

Återvunnen kimrök ger möjligheten att minska däckindustrins beroende av petrokemikalier genom att ersätta en del av traditionellt kimrök med ett hållbart och cirkulärt alternativ utan att införa prestandaavvägningar. Genom att använda återvunnen kimrök i produktionen av nya däck minskar dessutom CO 2 -utsläppen med upp till 85 % jämfört med jungfruliga material.

På konferensen skisserade de två företagen en väg som syftar till att främja och öka användningen av återvunnen kimrök i nya däck och andra gummiprodukter. Samarbete med intressenter inom alla aspekter av däck- och gummiindustrins värdekedja kommer att behövas för att uppnå detta mål. Som sådana strävar Michelin och Bridgestone efter att etablera en koalition av en mångsidig grupp av intressenter, inklusive däcktillverkare, kimröksleverantörer, pyrolyspartners och nystartade teknologiföretag för att påskynda framstegen och öka utbudet av återvunnen kimrök.

– En ökad användning av återvunnen kimrök i däck är avgörande för att uppnå Bridgestones vision för hållbar mobilitet. Tillsammans med Michelin och andra intressenter kan vi skapa kritisk fart på detta viktiga initiativ och främja våra ansträngningar för att minska CO 2 -utsläppen och tillverka produkter av helt förnybara och hållbara material, säger Jake Rønsholt, vice VD för strategi och transformation, Bridgestone Europe, Mellanöstern, Indien och Afrika..

– I flera år har diskussioner pågått om de olika begränsningarna och hindren som hindrade gummiindustrin att ta till sig återvunna och eller återvunna råvaror i betydande kvantiteter. Vi kände att det var dags att sluta diskutera och aktivt bidra till att hitta lösningar som skulle göra det möjligt för gummiindustrin som helhet att bli mer cirkulär genom att öka dess förmåga att ta till sig återvunnet och eller återvunnet material från uttjänta däck. Det gläder mig att vi hittade en partner i Bridgestone som delar vår vision, och tillsammans bjuder vi in ​​intressenter över hela däck- och gummivärdekedjan att delta i resan mot materiell cirkuläritet, säger Sander Vermeulen, vice VD, återvinningsverksamhet för uttjänta gummiprodukter, Michelin.

Som en del av det gemensamma initiativet kommer Bridgestone och Michelin att leda utvecklingen av ett ståndpunktsdokument som kommer att beskriva däckindustrins roll för att uppnå en cirkulär ekonomi. Senare under 2022 kommer företagen att släppa en vitbok som beskriver de tekniska kraven, egenskaperna och föreslagna lösningar för att öka utnyttjandet av återvunnen kimrök i nya däck.

About Däckavisen 861 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen