Förväntad nedgång i nyregistrering av fordon

Bild: Pixabay

Enligt den senaste prognosen från Trafikanalys förväntas antalet nyregistrerade fordon minska kraftigt de kommande åren, med det lägsta antalet sedan 2009 väntat under 2024. En försiktig återhämtning förutses under 2025 och 2026, tack vare förbättringar i det makroekonomiska klimatet.

– Kombinationen av en ekonomisk nedgång, minskad köpkraft hos hushållen och en avvecklad bonus för miljöbilar kommer troligen att påverka antalet nyregistrerade laddbara fordon de närmaste åren, förklarar Mikael Levin, projektledare på Trafikanalys.

En komponentbrist och ovanligt långa leveranstider inom fordonsindustrin har skapat en fördröjning i systemet. Det innebär att effekterna av det avskaffade stödet för laddbara lätta fordon och det försämrade makroekonomiska klimatet ännu inte fullt ut har realiserats. Detta påverkar också säkerheten i årets prognoser.

Trafikanalys räknar med att andelen nyregistrerade laddbara personbilar kommer att öka till 65 procent 2023, men sedan minska till 58 procent 2024. En återhämtning förväntas sedan, tack vare ett förbättrat ekonomiskt klimat. År 2026 förutser Trafikanalys att över en miljon personbilar i trafik, eller 21 procent, kommer att vara laddbara, varav cirka 600 000 kommer att vara elbilar.

– Både antalet bensin- och dieselbilar i trafik förväntas minska kontinuerligt fram till 2026, men kommer ändå att utgöra över 70 procent av alla personbilar i trafik 2026, tillägger Levin.

Elektrifieringen av tunga fordon fortsätter att öka. Under 2022 registrerades 174 nya tunga lastbilar med eldrift, främst lätta tunga lastbilar på upp till 24 ton. Trafikanalys förutser att antalet eldrivna tunga lastbilar kommer att öka årligen fram till 2026 och att de kommer att utgöra 10 procent av de nyregistrerade tunga lastbilarna detta år.

Sedan 2019 har antalet nyregistrerade eldrivna bussar ökat, med ungefär 200 per år. Med eldrivna bussar som finns tillgängliga i fler klasser förväntas dessa bli allt vanligare. Enligt Trafikanalys’ prognos kommer 36 procent av de nyregistrerade bussarna att vara eldrivna år 2026.

About Däckavisen 1286 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!