Förlängd tid för dubbdäck

däckskifte

Transportstyrelsen har beslutat om ett undantag som innebär att dubbade däck får användas fram till den 30 april 2020.

Transportstyrelsen har skickat ut ett brev daterat den 24/3, med beslutet undertecknat av Petra Wermström, avdelningsdirektör.

Transportstyrelsens beslut
Transportstyrelsen beslutar med stöd av 8 kap. 18 § fordonsförordningen (2009:211) ett undantag från 8 § TFSF 2009:19 om krav på anvädning av dubbade däck. Undantaget innebär att dubbade däck är tillåtna att använda fram till den 30 april 2020.

I brevet skriver Transportstyrelsen att med anledning av coronavirusets spridning och följdeffekter bör äldre personer och andra riskgrupper inte riskera att utsättas för smitta av andra personer, till exempel för att uppsöka verkstad för att byta däck. Coronaviruset kan även innebära att möjligheten minskas att få hjälp med däckbyte.

Transportstyrelsen anser att det finns skäl medge undantag perioden som dubbade däck är tillåtna att användas. Effekten av ett undantag från den tillåtna perioden för dubbade däck bedöms inte utgöra någon fara för trafiksäkerheten. Den risk för påverkan på människors hälsa som den ökade partikelhalten innebär bedöms vara acceptabel med anledning av att dubbade däck tillåts under en relativt kort och tillfällig period samt att beslutet kan bidra till att minska hälsoriskerna på grund av minskad smittspridning.

Beslutet i ärendet har fattas av Avdelningsdirektör Petra Wermström. I den slutliga handläggningen av ärendet deltog utredaren Hans Norén och utredare Christer Vestin.

Profilbild
About Joakim Held 845 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!