Flexibelt arbetstidsavtal på Nokian fabrik

nokian däck

Ett flexibelt arbetstidsavtal som täcker tillverkning av personbilsdäck 2021 har tecknats på Nokian Tyres finska fabrik. Kontraktet träder i kraft omedelbart och gäller till slutet av året.

Avtalet syftar till att säkerställa kontinuiteten i anställningsförhållandena och att låta produktionen fokuseras efter säsongsbehov, samtidigt som produktionen anpassas till lugnare perioder utan behov av tillfälliga uppsägningar.

– Genom att driva vår produktion effektivt och enligt efterfrågan kan vi snabbt svara på våra kunders behov och eventuella förändringar av den samt undvika överdimensionerade lagernivåer och resulterande merkostnader. Detta gör att vi kan förbättra vår position i den mycket konkurrenskraftiga däckindustrin. Samtidigt kan vi erbjuda våra anställda bättre synlighet i framtiden, säger produktionschef på Nokians fabrik, Pasi Antinmaa.

– Det gläder mig att samarbetet mellan personalen och arbetsgivaren fungerar så bra och att vi kan förhandla och komma överens om frågor tillsammans. Jag vill tacka företrädarna för de olika personalgrupperna och arbetsgivarsidan för detta kontrakt, som är en symbol för vårt arbete mot ett gemensamt mål. 

Kontraktet har upprättats på grundval av ett förslag som skapats av personalgrupperna inom produktion av personbilsdäck. Det gäller arbetstagare och kontorsanställda vid produktion, underhåll och kvalitetskontroll av personbilsdäck i Nokia. Kontraktet omfattar cirka 400 personer.

– Avtalet säkerställer att vi kan behålla kompetens och skicklighet på Nokias fabrik även under perioder med lägre efterfrågan, säger huvudförtroendeman Petri Sorvali.

Kontraktet bygger på en skiftarbete som innehåller 44-timmarsveckor, 8 veckors ledighet under året och de flesta helger arbetsfria. Avtalet säkerställer att de anställda bland annat får jämnt fördelade lönebetalningar och fyra veckors kontinuerlig sommarsemester. Kontraktet säkerställer också arbetssäkerhet: under kontraktstiden kommer det inte att finnas några tillfälliga eller permanenta uppsägningar på grund av ekonomiska eller produktionsrelaterade skäl.

Profilbild
About Däckavisen 665 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen