EU kräver registrering av importerade lastbilsdäck från Kina

Lastbilsdäck

Den 1 februari implementerade Europeiska kommissionen  förordningen (EU) 2018/163, vilken kräver att EU:s medlemsländer skall registrera all import av nya och regummerade däck för bussar och lastbilar med ursprung i Kina. Nyheten kommer efter att en grupp av däcktillverkare som står för mer än 45% av den totala produktionen inom EU lämnat in ett klagomål gällande dumpning av däck från Kina den 30 juni 2017.

Enligt kommissionen är syftet med registreringen att “om undersökningen resulterar i bevis som leder till införande av antidumpnings- och / eller utjämningstullar, kan dessa tullar, om de nödvändiga villkoren är uppfyllda, krävas tillbaka retroaktivt på den registrerade importen enligt gällande lagbestämmelser. ”

Påståendena i det ursprungliga antidumpningsklagan uppskattar en genomsnittlig dumpningsmarginal på 74 – 152 procent och en genomsnittlig underskridningsmarginal på 26 – 37 procent för de berörda produkterna.

Kommissionen menar att den har tillgång till “tillräcklig bevisning för att importen av de berörda produkterna från Kina dumpas”.  De klaganden lämnade särskilt bevis för normalvärdet baserat på total produktionskostnad plus ett rimligt belopp för försäljnings-, allmänna och administrativa kostnader och för vinster.

Dessa bevis inkluderar information om volym  och marknadsandelar av importen som visar “en enorm ökning av importen i absoluta tal och marknadsandelar under perioden 2013-2016. Speciellt visar uppgifterna att de kinesiska exportörerna nästan har dubblerat volymen av bussdäck och lastbilsdäck importerade till unionen, från 2,3 till 4,4 miljoner enheter (+ 2,1 miljoner enheter), vilket medförde en kraftig ökning av marknadsandelen från 13,2 procent till 20,9 procent. ”

Det är ännu inte klart hur registreringen av  kinesiska buss- och lastbilsdäck ska genomföras över hela Europa men det är nu klart att det kommer att ske, med relativt snabba åtgärder efter det första klagomålet. Frågan är vad tullkostnaderna kommer att bli och om dessa kommer att gälla från och med 1 februari 2018 eller även retroaktivt. Men enligt den pågående undersökningen är den beräknade genomsnittliga dumpningsmarginalen på 74 – 152 procent och en genomsnittlig underskridningsmarginal på 26-37 procent skulle kunna innebära en kostnad för importörerna på runt dessa procenttal.

About Däckavisen 1165 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!