Enviros vd i paneldiskussion med Michelin och Bridgestone kring återvinning

Thomas Sörensson CEO Enviro. Bild: Enviro

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) vd Thomas Sörensson deltog 22 november i vd-panelen när de globala däcktillverkarna Michelin Group och Bridgestone Corporation presenterade hur däckindustrin kan förbättra hållbarheten genom ökad användning av återvunnen kimrök. Framträdandet ägde rum vid en internationell konferens för däck- och gummiindustrin i Amsterdam, Smithers Recovered Carbon Black Conference.  

I de båda däcktillverkarnas gemensamma presentation lyfte Michelin och Bridgestone fram de miljömässiga fördelarna med ett ökat användande av återvunnen kimrök samtidigt som de angav hur detta skulle kunna bli en verklighet. Bolagen bjöd också in aktörer från olika delar av värdekedjan inom däck- och gummiindustrin, att delta i vad de kallade den ”gemensamma resan mot ökad cirkularitet”.

– Det är fantastiskt uppmuntrande att två konkurrenter, dessutom de två största däcktillverkarna i världen, går samman i ett gemensamt upprop till däckbranschen för att påskynda övergången till rCB, säger Enviros vd Thomas Sörensson.

Thomas Sörensson var en av fem deltagare i den panel som satts samman för att belysa frågan om hur däck- och gummiindustrin ska öka hållbarheten. Sörensson betonande hur Enviro, som en möjliggörare av ökad hållbarhet och mot bakgrund av den senaste IPCC-rapporten och COP-26, måste bidra till att öka hastigheten i omställningen. Sörensson redogjorde också för Enviros plan att genom etablering av nya anläggningar fram till 2030 öka den totala återvinningskapaciteten för uttjänta däck till 900 000 ton per år.

– Tack vare vår teknologi har flera aktörer inom däck- och gummiindustrin redan idag ökat hållbarheten och i takt med att vi bygger ut vår industriella bas kommer vi att än mer kunna bidra till den omställning som alla i branschen strävar efter, sa Thomas Sörensson bland annat.

Enviro blev i september 2021 först i världen med att få deras återvunna kimrök certifierad i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification.

Franska Michelin och japanska Bridgestone har tillsammans nära 30 procent av den globala däckmarknaden och har båda kommunicerat mycket ambitiösa mål när det gäller att minska sin miljömässiga påverkan. Michelin, som också är Enviros enskilt största ägare, har kommunicerat ambitionen att bli världsledande inom hållbarhet och att deras däck skall vara helt hållbara till år 2050. Bridgestone har kommunicerat målet att deras däck skall bestå av 100 procent återvunna material till år 2050 och att på sikt samtliga däck som de tillverkar skall återvinnas. Idag är det mindre än en procent av den kimrök som används vid däckproduktion som kommer från uttjänta och återvunna däck. Globalt kasseras årligen närmare en miljard uttjänta däck.

About Däckavisen 1055 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!