Enviros pyrolysolja godkänd enligt REACH

enviro system order
Bild: Enviro

Enviro har nu fått sin pyrolysolja godkänd enligt REACH och bolaget effektuerar nu order på pyrolysolja värd 2 MSEK.

Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har fått sin pyrolysolja godkänd som intermediat i enlighet med EU-förordningen REACH och kommer därför nu att effektuera den tidigare kommunicerade ordern på pyrolysolja värd 2 MSEK till ett ledande amerikanskt oljebolag. Det nu erhållna godkännandet innebär att Enviro kan sälja upp till 1 000 ton av pyrolysoljan per år. För att stödja en bred kommersialisering av oljan samt bolagets expansionsplan, kommer Enviro omedelbart ansöka om REACH-godkännande för försäljning av obegränsade volymer.

Godkännandet är ett viktigt första steg mot kommersialisering av pyrolysoljan eftersom det innebär att Enviro kan inleda större produktionstester av oljan. Den tidigare i år kommunicerade ordern på pyrolysolja från ett dotterbolag till ett ledande amerikanskt oljebolag, värd totalt 2 MSEK, var villkorad av ett godkännande i enlighet med REACH och kommer därför nu att effektueras. Oljan beräknas levereras under det tredje kvartalet i år och kommer att användas av kunden för just produktionstester.

REACH-godkännandet innebär att bolaget bedömer att dess pyrolysolja uppnått ”end of waste”, dvs, inte längre betraktas som och måste hanteras såsom avfall.

REACH är Europaparlamentets och rådets förordning gällande Registration, Evaluation, Authorisation och Restriction of Chemicals. Förordningen infördes 2007 för att förbättra skyddet för människors hälsa och miljö från de risker som kemikalier kan medföra.

About Däckavisen 1082 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!