Enviro räknar med slutgiltigt avtal med Michelin i Q4

Foto: Enviro

Scandinavian Enviro Systems (publ) (”Enviro” eller ”Bolaget”) och den franska globala däcktillverkaren Michelin förväntar sig att ett slutgiltigt avtal avseende ett strategiskt partnerskap uppnås under det fjärde kvartalet 2020 istället för under oktober månad vilket Enviro tidigare kommunicerat. Orsaken till förseningen är den pågående pandemin som lett till utdragna förhandlingar.

Bortsett från att pandemin gjort det svårare att hålla regelbundna fysiska möten har förhandlingarna fortsatt och framsteg gjorts.

– Båda parter är fast beslutna att fullfölja vår avsiktsförklaring genom att få till stånd ett slutgiltigt avtal så snart som möjligt. Både Enviro och Michelin ser fortsatt en stor potential i ett strategiskt partnerskap och vi räknar med att ha ett slutgiltigt avtal på plats under det fjärde kvartalet i år, säger Alf Blomqvist, styrelseordförande för Enviro.

Förhandlingarna har pågått sedan den 15 april i år då Enviro och Michelin meddelade att de undertecknat en avsiktsförklaring avseende ett strategiskt partnerskap. I anslutning till detta genomförde och avslutade Enviro en riktad nyemission om ca 32,5 MSEK till Michelin, motsvarande ett ägande om 20 procent efter genomförd emission, som Michelin tecknade genom sitt helägda dotterbolag Michelin Ventures SAS. Michelin är sedan emissionen slutfördes i slutet av april den största delägaren i Enviro.

Parterna har kommit överens om att partnerskapet, utöver den riktade nyemissionen, ska omfatta följande tre och tidigare kommunicerade huvudområden:

  • Ett utvecklingsavtal för att bredda användningsområdet för Enviros pyrolysteknologi
  • Ett gemensamt projekt för att bygga en anläggning för att industrialisera teknologin. Lokaliseringen av anläggningen kommer att beslutas vid ett senare datum.
  • Ett gemensamt leveransavtal mellan Michelin och Enviro
About Däckavisen 861 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen