Enviro lämnar in ansökan om miljötillstånd för återvinningsanläggningen i Uddevalla

däckåtervinning
Bild: Scandinavian Enviro Systems

Styrelsen för Scandinavian Enviro Systems (Enviro) har idag beslutat om slutgiltig lokalisering för etableringen av den tidigare kommunicerade återvinningsanläggningen i Uddevallaområdet samt godkänt den ansökan om miljötillstånd som bolaget tagit fram. Bolaget avser formellt lämna in ansökan nu på fredag den 19 november. Enligt vad bolaget tidigare kommunicerat beräknas prövningen av ansökan ta upp till ett år.

Den nu beslutade ansökan gäller del av Kuröd 4:35, en av de två industritomter i Lillesjö, Uddevalla kommun, som Enviro tidigare i år genomfört samråd för. Tillståndsansökan avser etableringen av en återvinningsanläggning med en initial årlig återvinningskapacitet på 30 000 ton däckmaterial. Så som Enviro tidigare kommunicerat är ett slutgiltigt beslut om etablering av en den nya anläggningen också avhängigt ett flertal andra faktorer såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material. Bolaget beräknar fortsatt att den nya anläggningen i Uddevalla skall stå färdig under det fjärde kvartalet 2023.

På sikt är planen att anläggningen i Uddevalla skall klara att återvinna upp till 60 000 ton per år, vilket är tillräckligt för att återvinna närmare hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck. Sedan 2013 driver Enviro en helägd återvinningsanläggning i Åsensbruk, Melleruds kommun, med ett tillstånd för att återvinna maximalt 15 000 ton däck per år. Ur däcken återvinner Enviro med hjälp av sin egenutvecklade och patenterade återvinningsteknologi bland annat kimrök, olja och stål. Kimrök är en avgörande råvara vid framställning av gummi och den återvunna kimröken från anläggningen i Åsensbruk blev nyligen först i världen med att erhålla en hållbarhetscertifiering i enlighet med det internationella miljöcertifieringssystemet ISCC, International Sustainability & Carbon Certification. Även den återvunna oljan från anläggningen erhöll en ISCC-certifering vilket gör den väldigt attraktiv för både oljeindustrin och den kemiska industrin eftersom den därmed kan användas för att öka hållbarheten hos produkter som fordons- och flygbränslen, basoljor och plaster.

Enviro har tidigare kommunicerat sin ambition att på sikt etablera cirka 4 nya återvinningsanläggningar per år under kommande tioårsperiod. Bolaget har angivit Västsverige och Centraleuropa som initialt prioriterade marknader.

About Däckavisen 1055 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!