Enviro inleder detaljprojektering för anläggningen i Uddevalla

återvinning av däck
Bild: Enviro

Scandinavian Enviro Systems AB har efter styrelsebeslut inlett arbetet med att ta fram den detaljerade designen för bolagets planerade återvinningsanläggning i Uddevalla. Arbetet omfattar framtagande av detaljerade konstruktionsunderlag inom centrala områden som process, el, automation och rörkonstruktion. 

Det detaljerade designarbetet följer på färdigställandet av den s k FEED-designen (front-end engineering design) som färdigställdes före sommaren. För att kunna dra i gång det mer detaljerade arbetet har bolaget under våren och sommaren rekryterat flertalet nya medarbetare inom bland annat el-konstruktion, automation, process, ekonomi och mekanisk konstruktion. Därutöver har bolaget har också kontrakterat ett flertal konsulter inom bland annat rörberäkningar och rörkonstruktion, 3D-modellering, brandskydd, kvalité, hälsa, säkerhet och miljö. Under den fas som nu inleds kommer bolaget även att intensifiera arbetet med val av leverantörer samt upphandling.

Enviros planerade återvinningsanläggning i Uddevalla erhöll i somras miljötillstånd för återvinning av upp till 60 000 ton uttjänta däck per år. Ett slutgiltigt beslut om etablering av den nya anläggningen är avhängigt ett flertal faktorer, däribland säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material.

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!