Enviro – bygglovsansökan för Uddevalla inlämnad

däckåtervinning
Bild: Scandinavian Enviro Systems

Enviro Systems AB har genom fastighetsägaren Fratera lämnat in en ansökan om bygglov för den planerade återvinningsanläggningen i Uddevalla.

Bygglovsansökan gäller den tidigare kommunicerade återvinningsanläggning som bolaget planerar att etablera på en industritomt i Lillesjö, Uddevalla kommun. Ansökan följer på det miljötillstånd för den planerade anläggningen som Enviro beviljades i juni i år, vilket bolaget tidigare också kommunicerat. Anläggningen får kapacitet att återvinna upp till 60 000 ton uttjänta däck per år vilket är tillräckligt för att återvinna hälften av Sveriges totala årliga volym av uttjänta däck.

Ett slutgiltigt beslut om etablering av den nya anläggningen är avhängigt ett flertal faktorer, såsom säkerställande av tillgång på uttjänta däck samt avtal om leveranser av återvunna material.

About Däckavisen 1171 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!