Elysium Nordic beviljas miljötillstånd i Danmark

däckåtervinning danmark
Foto: Enviro

Scandinavian Enviro Systems AB (publ.) har informerats om att Elysium Nordic ApS ansökan om miljötillstånd nu beviljats efter prövning av danska myndigheter. Tillståndet avser en anläggning för materialåtervinning ur uttjänta däck baserat på Enviros teknologi. 

Det danska företaget Elysium Nordic ApS som avser att etablera en anläggning för materialåtervinning baserat på Enviros teknologi har efter prövning fått miljötillståndet godkänt av Teknik- og Miljøafdelingen i Nyborg Kommun. Tillståndet avser den typ av anläggning och omfattning som Elysium och Enviro förhandlar om för att återvinna kimrök, olja och stål från uttjänta däck. I beslutet finns också en procedur för att överklaga tilldelningen av detta miljötillstånd.

Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk, Sverige.

About Däckavisen 1169 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!