Continental – preliminära siffror första kvartalet 2021

continental däck
Continentals huvudkontor, Hanover

Det preliminära finansiella resultatet för Continental AG under första kvartalet 2021 ligger över nuvarande genomsnittliga analytikers förväntningar.

Continentalkoncernens konsoliderade försäljning uppgick till 10,259 miljarder euro (första kvartalet 2020: 9,913 miljarder euro) och den justerade EBIT-marginalen var 8,1%. Försäljningstillväxten var  8,6% jämfört med föregående år före förändringar i konsoliderings- och valutakurseffekter.

Försäljningen inom Automotive Technologies landade på 4,087 miljarder euro (Q1 2020: 4,180 miljarder euro) och den justerade EBIT-marginalen var 4,5% (Q1 2020: 1,9%). Försäljningstillväxten  var 3,4% jämfört med föregående år före förändringar i konsoliderings- och valutakurseffekter.

Försäljningen inom Rubber Technologies uppgick till 4,235 miljarder euro (Q1 2020: 3,972 miljarder euro) och den justerade EBIT-marginalen var 14,5% (Q1 2020: 9,6%). Försäljningstillväxten var 11,7% jämfört med föregående år före förändringar i konsoliderings- och valutakurseffekter.

Fritt kassaflöde före förvärv och avverkningseffekter för Continental Group uppgick till 670 miljoner euro (Q1 2020: 87 miljoner euro). Denna siffra gynnades av ett lägre värde för investeringar före finansiella investeringar på 2,8% av försäljningen under första kvartalet. För budgetåret 2021 fortsätter Continental att förvänta sig att investeringar före finansiella investeringar kommer att uppgå till cirka 7% av försäljningen.

Continental ser många utmaningar i sin affärsverksamhet, inklusive den pågående COVID-19-pandemin, den fortsatta bristen på halvledare, ökade råvarukostnader, begränsningar relaterade till logistik samt osäkerhet och volatilitet i kundernas efterfrågan. Dessutom kommer den planerade ökningen av forsknings- och utvecklingskostnaderna inom affärsområdet Autonom Mobility and Safety att ha en större effekt under kommande kvartal. På grund av de ovan nämnda faktorerna är utsikterna för budgetåret 2021 oförändrade från de som beskrivs i årsredovisningen för 2020.

Kvartalsrapporten för det första kvartalet för budgetåret 2021 kommer att publiceras den 6 maj 2021.

Profilbild
About Däckavisen 723 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen