Continental lanserar mikrowebbplats

Foto: Continental

Continental har lanserat en mikrowebbplats som innehåller information om den senaste utsläppsregleringen för tunga fordon och ett simuleringsverktyg för lastbilar som kallas VECTO – en förkortning för Vehicle Energy Consumption Calculation Tool.

För att bekämpa klimatförändringarna i linje med Parisavtalet infördes de första förordningarna om koldioxidutsläpp för nya tunga fordon (HDV) av EU-kommissionen under 2019 (EU-förordning 2019/1242). Detta kommer att sänka de genomsnittliga koldioxidutsläppen från nya tunga fordon med 15 procent till 2025 och med 30 procent till 2030 jämfört med referensåret juli 2019 till juni 2020. Denna förordning gäller för närvarande 4×2- och 6×2-lastbilar med en bruttovikt på över 16 ton, medan en framtida förlängning av förordningen som är under övervägande av Europeiska kommissionen.

För att säkerställa att de ambitiösa minskningsmålen nås har Kommissionen lanserat simuleringsverktyget VECTO. På sin nya webbplats om verktyget strävar Continental efter att ge vagnparkschefer omfattande information om den nya förordningen och vilka konsekvenser den får för dem med tanke på att däcken avsevärt påverkar bränsleförbrukningen och därigenom de koldioxidutsläpp som fordonet genererar.

– Från våra samtal med kunder ser vi att det finns ett stort intresse från vagnparkschefer över hela Europa. Vi vet att bränsleförbrukningen och därmed koldioxidutsläppen inte bara kommer att bli allt viktigare när du köper en ny lastbil, utan också när du ska köpa nya däck. Därför vill vi tillhandahålla viktig information till vagnparksoperatörer om hur den nya koldioxidförordningen och de förändringar som den medför för däck påverkar deras verksamhet och hur de kan utnyttja det på bästa sätt. Vi ser oss själva som servicekonsulter, specieltl när det gäller att hitta rätt däck, däckhantering och hur detta bidrar till att sänka de totala driftskostnaderna och koldioxidutsläppen, säger Constantin Batsch, chef för Truck Tires Replacement på Continental affärsregion Europa, Mellanöstern och Afrika (EMEA).

Europaparlamentet konstaterar att 25 procent av EU:s koldioxidutsläpp från transporter genereras av tunga fordon. Om lastbilstillverkarna inte följer de nya reglerna, kommer de att få betala böter för varje fordon. Fler bestämmelser som kan påverka vagnparkerna direkt diskuteras för närvarande. Däck påverkar upp till 40 procent av vagnparkernas driftskostnader eftersom de har stor inverkan på bränsleförbrukningen (30 procent), liksom på reparationer och underhåll (5 procent) och de faktiska däckkostnaderna (5 procent).

En översikt över all information som ges finns här: https://www.xn--continental-dck-dlb.se/transport/fleetloesningar/co2-reglering-vecto/oeversikt

About Däckavisen 772 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen