Continental förbereder för förändringar i marknaden

continental däck
Continentals huvudkontor, Hanover

Continental uppnådde ett stabilt resultat under andra kvartalet 2019 trots en kraftigt sjunkande marknad. Under det senaste kvartalet var den globala produktionen av personbilar och lätta nyttofordon ner cirka 7 procent jämfört med samma kvartal föregående år. Koncernens omsättning uppgick däremot till cirka 11 300 000 000 €, vilket var 1,0 procent lägre än under samma kvartal året före. Den organiska omsättningstillväxten under andra kvartalet, justerad för förändringar i konsoliderings-och valutakurseffekter, var ned 3,7 procent under samma period. Justerat EBIT under andra kvartalet uppgick till 868 000 000€. Detta motsvarar en marginal på 7,8 procent (FG: 10,2 procent). Teknikbolaget bekräftar därmed sina preliminära siffror för första halvåret 2019 som publicerades den 22 juli 2019. För innevarande räkenskapsår väntas den globala produktionen av personbilar och lätta nyttofordon minska med cirka 5 procent från förra året.

“Den rådande marknadsmiljön är mycket utmanande. De viktigaste bilmarknaderna i Europa, Nordamerika och i synnerhet Kina minskar, säger Continental VD Dr Elmar Degenhart. Han tillade: “Vi svarar på den minskande marknaden genom att säkerställa rigorösa kostnadsdisciplin och förbättrar vår konkurrenskraft.” Degenhart oroar sig dock för det kraftigt ökande trycket på branschplatser som Tyskland, där energi, skatter och sociala kostnader är jämförelsevis höga.

Dessutom rapporterade han att bilindustrin för närvarande genomgår en fundamental, dramatiskt accelererande och delvis söndrande omvandling över hela världen. Bolagets styrelse har diskuterat dessa utmaningar, och bolagets ledning har skissat på en strategi för  att Continental skall kunna bibehålla sin finansiella styrka på lång sikt, öka sin konkurrenskraft och skydda sin lönsamhet. Det resulterande behovet av åtgärder diskuteras för närvarande med arbetstagarrepresentanterna, i syfte att utarbeta en plan tillsammans under de kommande veckorna om hur man ska gå vidare. Direktionen och arbetstagarrepresentanterna kommer att rapportera om resultaten när en överenskommelse har nåtts.

Solitt andra kvartalet i kraftigt sjunkande marknadsmiljö

“För närvarande påverkas vår verksamhet av avmattningen i den globala fordonsproduktionen. Med en liten minskning i vår försäljning under det andra kvartalet, där vi i viss mån kunnat undvika effekterna av den negativa utvecklingen på våra marknader, säger Continental CFO Wolfgang Schäfer, när han kommenterade det andra kvartalet 2019. Han tillade: “för andra halvan av året, förväntar vi oss inte att motvinden skall minska.” Företaget förutser för närvarande inte en marknadsuppgång på kort till medellång sikt.

Det är därför som de nyligen sänkte sina marknadsförväntningar för innevarande år. Continental förväntar sig nu att produktionen av personbilar och lätta nyttofordon kommer att vara nere 2 procent i USA, 3 procent i Europa, och 10 procent i Kina jämfört med förra året. Sammantaget utgår företaget från att den globala fordonsproduktionen kommer att sjunka med cirka 5 procent under 2019. Dessa antaganden är grunden för den nyligen reviderade prognosen den 22 juli, 2019.

Nyckeltal för de viktigaste affärsområdena

Atuomotive gruppen minskade under det sista kvartalet med 3,1 procent till 6 800 000 000€ jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten uppgick till -4,9 procent. Under samma period sjönk produktionen av personbilar och lätta nyttofordon med cirka 7 procent. Den justerade rörelsemarginalen för bilkoncernen var 5,5 procent.

Gummi gruppen genererade en total försäljning på 4 500 000 000€ under det andra kvartalet 2019, vilket motsvarade en tillväxt på 2,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den organiska tillväxten under samma period blev -1,8 procent. Den justerade EBIT-marginalen för gummi gruppen var 12,3 procent under andra kvartalet 2019.

Under andra kvartalet 2019 investerade Continental 785 000 000€ i materiella och immateriella anläggningstillgångar och mjukvara, vilket är €70 000 000 mer än under samma kvartal föregående år. Under samma period uppgick teknikbolagets forsknings-och utvecklingskostnader till 917 000 000€ netto, motsvarande 8,1 procent av koncernens omsättning. Siffran för samma period föregående år var 7,6 procent.

I slutet av första halvåret 2019 hade Continental 244 615 anställda (i slutet av 2018:243 226; i slutet av mars 2019:245 686). Företagets behov av mjukvaruutvecklare är särskilt högt. Teknikföretaget sysselsätter redan 49 000 ingenjörer över hela världen, mer än en tredjedel av dem har en utvecklingsbakgrund. I företagets egna Global Software Academy, kommer mer än 5 000 anställda att få ytterligare utbildning enbart under 2019.

About Joakim Held 990 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!