Continental – bättre än analytikernas förväntningar

continental däck
Continentals huvudkontor, Hanover

De finansiella resultaten för Continental AG under det tredje kvartalet av räkenskapsåret 2020, översteg analytikernas genomsnittliga förväntningar. Nedskrivningar och omstruktureringskostnader kommer dock att leda till ett negativt värde för redovisat EBIT under tredje kvartalet 2020. Dessa faktorer kommer också att leda till ett negativt värde för nettoresultatet hänförligt till aktieägarna för tredje kvartalet 2020.

Baserat på preliminära uppgifter är de viktigaste finansiella resultaten för tredje kvartalet för budgetåret 2020 följande:

  • Continentalkoncernens konsoliderade försäljning landade på 10,295 miljarder euro (Q3 2019: 11,103 miljarder euro) och den justerade EBIT-marginalen var 8,1% (Q3 2019: 5,6%). Försäljningstillväxten jämfört med föregående år före förändringar i konsoliderings- och valutakurseffekter var -2,7%.
  • Försäljningen inom Automotive Technologies var 4,101 miljarder euro (Q3 2019: 4,673 miljarder euro) och den justerade EBIT-marginalen var 2,4% (Q3 2019: 5,0%). Försäljningstillväxten jämfört med föregående år före förändringar i konsoliderings- och valutakurseffekter var -6,4%.
  • Försäljningen inom Rubber Technologies var 4,333 miljarder euro (Q3 2019: 4,561 miljarder euro) och den justerade EBIT-marginalen var 15,0% (Q3 2019: 11,8%). Försäljningstillväxten jämfört med föregående år före förändringar i konsoliderings- och valutakurseffekter var -1,4%.
  • Försäljningen i Powertrain Technologies var 1,909 miljarder euro (Q3 2019: 1,926 miljarder euro) och den justerade EBIT-marginalen var 5,8% (Q3 2019: -6,5%). Försäljningstillväxten jämfört med föregående år före förändringar i konsoliderings- och valutakurseffekter var + 2,4%.

Som en del av Continental AG: s årliga planeringsprocess kommer företaget dessutom att redovisa goodwillnedskrivningar på 649 miljoner euro under tredje kvartalet 2020 inom affärsområdet fordonsnätverk och information. Dessa icke-kontanta nedskrivningar beror främst på det nuvarande affärsplaneringsantagandet att det inte kommer att ske någon väsentlig ökning av den globala produktionen av lätta fordon under den kommande femårsperioden (2021-2025). En betydande del av nedskrivningarna av goodwill är hänförlig till förvärv som gjorts före 2008.

Dessutom resulterade omstruktureringskostnader och nedskrivningar av tillgångar som ingår i det utvidgade strukturprogrammet ”Transformation 2019-2029” som meddelades den 30 september 2020 till kostnader på 687 miljoner euro under tredje kvartalet 2020. Ytterligare kostnader för omstrukturering och nedskrivningar av tillgångar relaterade till detta program förväntas redovisas under fjärde kvartalet 2020, även om beloppen inte är klara för närvarande.

Med tanke på den nuvarande osäkerheten kring potentiella störningar relaterade till COVID-19-pandemin som kan inträffa under resten av 2020, förväntar sig direktionen för Continental AG endast att kunna ge en prognos för budgetåret 2020 i samband med publiceringen av den finansiella rapporten för de första nio månaderna 2020 den 11 november 2020.

Profilbild
About Joakim Held 600 Articles
Nyheter inom däck- och fälgbranschen