Conti rapporterar stark däckverksamhet under Q2

continental däck
Continentals huvudkontor, Hanover

Med tanke på de pågående makroekonomiska utmaningarna uppnådde Continental ett respektabelt resultat under andra kvartalet 2021. Medan verksamheten inom sektorn Automotive Technologies påverkades av den fortsatta bristen på elektronikkomponenter, tog sig Ruber Technologies-sektorn och rapporterade starka siffror, särskilt tack vare däckverksamhetens positiva resultat.

Koncernens försäljning uppgick till 9,9 miljarder euro under andra kvartalet 2021, långt över föregående års nivå, vilket påverkades av de ekonomiska konsekvenserna av den första lockdownen på grund av coronaviruspandemin (andra kvartalet 2020: 6,6 miljarder euro, +49,7 procent). Före förändringar i omfattningen av konsolidering och valutaeffekter ökade försäljningen med 55,3 procent. Jämfört med det svaga föregående kvartalet ökade justerat EBIT till 711 miljoner euro (andra kvartalet 2020: -635 miljoner, en ökning med 1,3 miljarder euro). Detta resulterade i en justerad EBIT -marginal på 7,2 procent (Q2 2020: -9,8 procent). Nettoresultatet uppgick till 545 miljoner euro (andra kvartalet 2020: -741 miljoner euro). Under andra kvartalet, fritt kassaflöde före förvärv, avyttringar och utskjutande effekter var 327 miljoner euro (andra kvartalet 2020: -1,8 miljarder euro).

– Efter den historiskt svaga perioden föregående år uppnådde vi ett respektabelt resultat under det senaste kvartalet trots den utmanande marknadsmiljön. Den höga nivån på det fria kassaflödet förklaras främst av den lägre investeringsnivån mellan april och juni. För året som helhet planerar vi dock att hålla en investeringskvot på 7 procent, säger Wolfgang Schäfer, Continental CFO. Under andra kvartalet uppgick investeringskvoten till 4,6 procent.

Marknadsutveckling: betydande regionala skillnader

Det fanns återigen betydande regionala skillnader i utvecklingen av bilmarknaderna mellan april och juni 2021. Enligt preliminära siffror minskade den globala bilproduktionen totalt 8,9 procent till 18,8 miljoner enheter, betydligt lägre än under första kvartalet i år (20,6 miljoner enheter). På grund av den förvärrade leveransbristen på halvledare sjönk produktionssiffrorna avsevärt med 11,5 procent till 3,2 miljoner enheter i Nordamerika och med 12,0 procent till 4,1 miljoner enheter i Europa jämfört med första kvartalet 2021. Endast i Kina var produktionssiffrorna ungefär i nivå med första kvartalet 2021, totalt 5,8 miljoner enheter (+0,1 procent). 

Marknadsutsikter och prognoser för budgetåret 2021

Marknadsutvecklingen kommer att fortsätta präglas av hög volatilitet under de kommande månaderna. Bristen på halvledare kommer att ha en märkbar effekt på bilproduktionen. Efter en produktion på 74,6 miljoner personbilar och lätta nyttofordon förra året, räknar Continental med en ökning med mellan 8 och 10 procent för året som helhet (tidigare 9 till 12 procent).

Continental justerar utsikterna för helåret för den fortsatta verksamheten, vilket innebär att Vitesco Technologies exkluderas. Continental förväntar sig en konsoliderad försäljning på cirka 33,5 miljarder euro till 34,5 miljarder euro (tidigare 32,5 miljarder euro till 34,5 miljarder euro) och en justerad EBIT-marginal på cirka 6,5 ​​till 7,0 procent (tidigare 6 till 7 procent).

För den fortsatta verksamheten inom Automotive Technologies, Continental förväntas en omsättning på cirka 16,0 miljarder euro till 16,5 miljarder euro (tidigare 16 miljarder euro till 17 miljarder euro) och en justerad EBIT -marginal i intervallet cirka 0,5 till 1,0 procent (tidigare 1 till 2 procent). Som mest redan tillkännagivits inkluderar detta högre extra fraktkostnader på cirka 200 miljoner euro samt ytterligare forsknings- och utvecklingskostnader inom tillväxtområdet för assisterad och automatiserad körning, som nu uppgår till cirka 150 miljoner euro till 200 miljoner euro. Den uppdaterade prognosen för den justerade EBIT-marginalen beror främst på redovisningsrelaterade engångseffekter från den planerade avknoppningen av Vitesco Technologies på totalt cirka 80 miljoner euro. Även om detta påverkar den justerade marginalen för Automotive Technologies, har det ingen effekt på nettoresultatet.

Försäljningen inom Rubber Technologies -gruppen förväntas nu ligga på cirka 17,2 miljarder euro till 17,8 miljarder euro (tidigare 16,5 miljarder euro till 17,5 miljarder euro), med en justerad EBIT -marginal på cirka 12,5 till 13,0 procent (tidigare 11,5 till 12,5 procent). Detta inkluderar den effekt som förväntas av högre råvarukostnader på cirka 500 miljoner euro (tidigare 350 miljoner euro), som främst avser syntetiskt och naturgummi.

Fritt kassaflöde före förvärv, avyttringar och utskjutande effekter förväntas fortfarande ligga på cirka 1,1 miljarder euro till 1,5 miljarder euro för fortsatt verksamhet.

Koncernens utveckling

Försäljningen inom sektorn Automotive Technologies ökade under andra kvartalet med 47,8 procent till 3,8 miljarder euro (andra kvartalet 2020: 2,6 miljarder euro). Den justerade EBIT-marginalen uppgick till -1,6 procent (andra kvartalet 2020: -19,0 ​​procent) och den organiska tillväxten uppgick till 57,4 procent. Den försämrade utbudssituationen för halvledare samt de lägre försäljningssiffrorna och högre kostnader för fraktkostnader sätter press på försäljning och resultat. De ökade fraktkostnaderna uppgick till cirka 60 miljoner euro under det andra kvartalet (och cirka 110 miljoner euro för första halvåret 2021).

Oavsett detta visade Continental sin tekniska expertis och framtida lönsamhet under första halvåret genom att generera många order. Till exempel fick den en stor order på en bildskärmslösning över hela instrumentpanelens bredd på ett produktionsfordon från en global biltillverkare. Försäljningsvolymen för detta uppgår till mer än 1 miljard euro under produktens hela livslängd, så att Continental nu har en total ordervolym för displaylösningar på cirka 5 miljarder euro. Dessutom ökade det DAX-noterade företaget ytterligare sin mjukvaruutvecklingskapacitet i Kina för att ytterligare stärka sin lokala expertis på den växande kinesiska marknaden. Specifikt öppnade det nyligen ett utvecklingscenter för programvara och system i Chongqing, i den sydvästra delen av landet.

Rubber Technologieskoncernsektorn visade återigen sin styrka under andra kvartalet. Försäljningen ökade med 46,9 procent till 4,3 miljarder euro (andra kvartalet 2020: 3,0 miljarder euro), medan den justerade EBIT -marginalen var 14,6 procent (andra kvartalet 2020: 1,2 procent). Den organiska försäljningstillväxten uppgick till 50,4 procent. Affärsområdet Däck presterade särskilt bra och drog nytta av en stark däckverksamhet för lastbilar och personbilar över hela världen. Continentaldäck visar sig också inom segmentet för elbilar. År 2020 förlitade sig sex av världens tio högsta volymtillverkare av elfordon på Continental-teknik för sin originalutrustning. Från 2022 kommer Continental att ta ytterligare ett steg mot hållbarhet genom att möjliggöra användning av återvunna polyetentereftalatflaskor (PET) i däcktillverkning.

Affärsområdet ContiTech intensifierar ytterligare digitaliseringen av sina produkter och utökar sin expertis inom Industri 4.0. För detta ändamål har Continental förvärvat en minoritetsandel i nystartade företaget Feelit. Feelit erbjuder banbrytande lösningar för förutsägande underhåll för olika industriutrustningar och maskiner baserade på egna hårdvarusensorer och dedikerade algoritmer. Uppstarten har utvecklat en strukturell avkänningsteknik som är upp till 50 gånger mer exakt än nuvarande standardmarknadslösningar och tar det förutsägbara underhållet av industriell utrustning och maskiner till en ny nivå tack vare motsvarande molnanslutning. Continental levererar också ytmaterial till alla premiumtillverkare av elfordon över hela världen. När det gäller eldrivna fordon,

– På detta sätt, och i många andra fall, är Continental -produkter inte bara bra för vår verksamhet, utan också för vårt koldioxidavtryck”, säger Setzer och tillägger: Med vår färdplan till 2050 har vi lagt en solid grund för hållbarhet. En del av färdplanen avser utsläppsfria fordon: från 2022 kommer Continental att göra sin globala verksamhet för utsläppsfria fordon koldioxidneutrala. 

About Joakim Held 974 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!