Bilmarknaden nedåt för femte månaden i rad

Fortsatt nedåt på bilmarknaden i november.

För femte månaden i rad minskade i november såväl nyregistreringar som försäljning av nya personbilar och lätta lastbilar på den svenska marknaden.

Sannolikt påverkar införandet av bonus malus fortfarande marknaden i viss utsträckning då det fortfarande finns osålda bilar i bilhandelns lager som registrerades före den 1 juli. Dock bör denna effekt vara betydligt mindre nu än vad den var under de första månaderna efter det att bonus malus infördes.

Detta innebär att nedgången i marknaden vi sett under den senaste tiden ser sannolikt också beror på vikande svensk konjunktur.

Nyregistreringar

I november nyregistrerades 37 143 fordon varav 25 612 personbilar och 3 325 lätta lastbilar. För personbilar var Volvo största märke med 19,1% av registreringarna, därefter Volkswagen med 12,6% och Kia med 7,5% andel.

Personbilsregistreringarna minskade i november med 20% jämfört med november 2017, nyregistreringar av lätta lastbilar minskade med 34%.

Hittills i år har 324 249 personbilar och 52 768 lätta lastbilar nyregistrerats. En minskning med 4% för personbilar och en ökning med 5% för lätta lastbilar jämfört med perioden januari – november 2017.

Nyregistreringar   november   Utv vs. 2017 YTD 2018 Utv vs. 2017
Personbil 25 612 -20% 324 249   -4%
Lätt lastbil (<3,5t) 3 325 -34% 52 768   +5%
Tung lastbil (>16t)  583 +6% 5 670   +1%
Släp  3 168  +4%   50 069  +1%
Husbil 79 -57% 6 649   +16%
Övrigt  4 376 -32% 42 811  -10%
TOTAL                  37 143       -22%    482 216      -3,2%

Försäljning nya bilar

Under november månad såldes 23 142 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 17% eller 4 585 bilar jämfört med november 2017. Flest nya bilar sålde Volvo med 17,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,9% och Kia med 7,8%.

Hittills i år har 262 361 nya bilar sålts, en minskning med 4% jämfört med motsvarande period 2017. 

Försäljning nya bilar november YTD 2018
Antal bilar   23 142  285 414
Utveckling vs 2017 (%)   -17%   -5%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)  -4 585   -16 343

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i november 13 224 nya bilar vilket är en minskning med 16% jämfört med november 2017. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 14,5% marknadsandel, därefter Volvo med 9,9% och Kia med 8,7%.

Hittills i år har 155 897 nya bilar sålts på privatmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 8% jämfört med samma period 2017.

Privatmarknaden    november YTD 2018
Antal bilar   13 224  155 897
Andel av totalmarknaden  57%   55%
Utveckling vs 2017 (%)   -16%   -8%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -2 500   -14 286

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 18% i november jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 6 817 bilar. Största märke var Volvo med 32,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,6% och BMW med 11,3% andel.

Hittills i år har 85 790 nya bilar sålts på tjänstebilsmarknaden, en minskning med 3% jämfört med motsvarande period 2017.

Tjänstebilsmarknad*     november YTD 2018
Antal bilar  6 817 85 790
Andel av totalmarknaden 30% 30%
Utveckling vs 2017 (%)   -18% -3%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -1 450   -2 851Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i november med 6% eller 1 809 bilar jämfört med november 2017. Genomsnittlig tid i lager för bilar sålda i november var 68 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF – bilar <10 år     november YTD 2018
Antal bilar 28 674   342 083
Utveckling vs 2017 (%) -6,0% +2%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -1 809 +6 672
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  68 dagar   78 dagar

Källa: Vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

däckdata compilator