Bilmarknaden nedåt för femte månaden i rad

Fortsatt nedåt på bilmarknaden i november.

För femte månaden i rad minskade i november såväl nyregistreringar som försäljning av nya personbilar och lätta lastbilar på den svenska marknaden.

Sannolikt påverkar införandet av bonus malus fortfarande marknaden i viss utsträckning då det fortfarande finns osålda bilar i bilhandelns lager som registrerades före den 1 juli. Dock bör denna effekt vara betydligt mindre nu än vad den var under de första månaderna efter det att bonus malus infördes.

Detta innebär att nedgången i marknaden vi sett under den senaste tiden ser sannolikt också beror på vikande svensk konjunktur.

Nyregistreringar

I november nyregistrerades 37 143 fordon varav 25 612 personbilar och 3 325 lätta lastbilar. För personbilar var Volvo största märke med 19,1% av registreringarna, därefter Volkswagen med 12,6% och Kia med 7,5% andel.

Personbilsregistreringarna minskade i november med 20% jämfört med november 2017, nyregistreringar av lätta lastbilar minskade med 34%.

Hittills i år har 324 249 personbilar och 52 768 lätta lastbilar nyregistrerats. En minskning med 4% för personbilar och en ökning med 5% för lätta lastbilar jämfört med perioden januari – november 2017.

Nyregistreringar   november   Utv vs. 2017 YTD 2018 Utv vs. 2017
Personbil 25 612 -20% 324 249   -4%
Lätt lastbil (<3,5t) 3 325 -34% 52 768   +5%
Tung lastbil (>16t)  583 +6% 5 670   +1%
Släp  3 168  +4%   50 069  +1%
Husbil 79 -57% 6 649   +16%
Övrigt  4 376 -32% 42 811  -10%
TOTAL                  37 143       -22%    482 216      -3,2%

Försäljning nya bilar

Under november månad såldes 23 142 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta är en minskning med 17% eller 4 585 bilar jämfört med november 2017. Flest nya bilar sålde Volvo med 17,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,9% och Kia med 7,8%.

Hittills i år har 262 361 nya bilar sålts, en minskning med 4% jämfört med motsvarande period 2017. 

Försäljning nya bilar november YTD 2018
Antal bilar   23 142  285 414
Utveckling vs 2017 (%)   -17%   -5%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)  -4 585   -16 343

Privatmarknaden

På privatmarknaden såldes i november 13 224 nya bilar vilket är en minskning med 16% jämfört med november 2017. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 14,5% marknadsandel, därefter Volvo med 9,9% och Kia med 8,7%.

Hittills i år har 155 897 nya bilar sålts på privatmarknaden. Detta motsvarar en minskning med 8% jämfört med samma period 2017.

Privatmarknaden    november YTD 2018
Antal bilar   13 224  155 897
Andel av totalmarknaden  57%   55%
Utveckling vs 2017 (%)   -16%   -8%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -2 500   -14 286

 

Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden minskade med 18% i november jämfört med samma månad förra året och landade på totalt 6 817 bilar. Största märke var Volvo med 32,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 13,6% och BMW med 11,3% andel.

Hittills i år har 85 790 nya bilar sålts på tjänstebilsmarknaden, en minskning med 3% jämfört med motsvarande period 2017.

Tjänstebilsmarknad*     november YTD 2018
Antal bilar  6 817 85 790
Andel av totalmarknaden 30% 30%
Utveckling vs 2017 (%)   -18% -3%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -1 450   -2 851Vanliga företag och Leasingbolag – brukare ej identifierbar enligt vroom företagsklassificering

Begagnatförsäljning

Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år minskade i november med 6% eller 1 809 bilar jämfört med november 2017. Genomsnittlig tid i lager för bilar sålda i november var 68 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF – bilar <10 år     november YTD 2018
Antal bilar 28 674   342 083
Utveckling vs 2017 (%) -6,0% +2%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   -1 809 +6 672
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning  68 dagar   78 dagar

Källa: Vroom
Vroom publicerar månadsvis nyregistreringssiffror för fem olika fordonsslag. Personbil, lätt lastbil, tung lastbil, släp och husbil.

About Däckavisen 1165 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!