Åtta myndigheter i unikt samarbete mot osund konkurrens

verkstäder

– Som branschrepresentant är jag glad över att kunna meddela att åtta myndigheter kommer verka för att vi får en bättre konkurrens i fordonsbranschen säger Bo Ericsson vd för SFVF.

Skatteverket informerade igår SFVF om att de och sju andra myndigheter startar en övergripande enhet i Mölndal.

– Enheten ska systematiskt och över tid arbeta med osund konkurrens vilket är mycket glädjande säger Bo Ericsson.

Ekobrottsmyndigheten, Gränspolisen, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Arbetsmiljöverket, Skatteverket, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen skall samverka. Arbetsmiljöverket är sammankallande myndighet. Arbetet har redan börjat och kommer accelerera under 2019 och vara fullt utbyggt 2020.

I uppdraget ingår att:

  • Kartlägga och analysera hur myndigheterna kan bidra i gemensamma kontroller utifrån respektive uppdrag, syfte och verktyg.
  • Utveckla kontaktytor, arbetssätt och rutiner för en väl fungerande myndighetsgemensam kontroll, på både nationell och regional nivå.
  • Ta fram ett stöd till myndigheterna gällande möjligheter till informationsutbyte, inom ramen för gällande sekretesslagstiftning.
  • Utveckla kriterier som är till hjälp för att bedöma när det är lämpligt att göra myndighetsgemensam kontroll, vilka myndigheter som i så fall bör delta och på vilket sätt.
  • Säkerställa att de utvecklade metoderna integreras i myndigheternas verksamhet så att myndighetssamverkan efter 2020 fungerar väl.

Arbetsförmedlingen kommer kolla så att ingen går på A-kassa exempelvis och arbetar samtidigt. Försäkringskassan kommer kolla så att ingen är sjukskriven och arbetar samtidigt. Gränspolisen kommer kontrollera så att inte ”papperslösa” arbetar svart. Skatteverket kommer göra kontroller om personalliggare osv. På frågan varför inte det här har skett tidigare finns det inget svar. Som lekman kan man tycka att det borde vara självklart men så är inte fallet. Bl a Skatteverkets Conny Svensson kommer delta på Inspirationsdagarna i Malmö, Göteborg och Stockholm och berätta mera om arbetet. Dessutom kommer Conny och förhoppningsvis fler myndighetspersoner delta på Automässan i januari 2020 och då kommer även en del statistik kunna presenteras över arbetet. Självklart får denna grupp avsevärt bättre förutsättningar att arbeta med de tips som vi i branschen skickar in. Återigen, hjälp till självhjälp är att vi som vet att det pågår osund konkurrens, tipsa Skatteverket, Gränspolisen, Arbetsmiljöverket eller oss på SFVF säger Bo Ericsson.

Bakgrunden säger man från Regeringshåll är att fusk, regelöverträdelser och brottslighet i arbetslivet leder till negativa konsekvenser för arbetstagare, företag, samhället och statsfinanserna. Arbetstagare riskerar ofta osäkra arbetsvillkor, lägre löner, allvarliga kränkningar av arbetstagares rättigheter och minskat skydd enligt arbetsrätts- och socialskyddslagstiftningen. Problematiken ger också negativa konsekvenser för den ekonomisk jämställdheten. Företag som följer reglerna riskerar att konkurreras ut av oseriösa aktörer. Samhället och statsfinanserna riskerar allvarliga budgetkonsekvenser genom minskade intäkter via skatter och sociala avgifter. Sammantaget inverkar fusk, regelöverträdeler och brottslighet i arbetlivet negativt på sysselsättning och produktivitet och snedvrider konkurrensen.

Samtidigt som det här sker är jag glad över att SFVF har startat kvalité och miljöledningssystem som Eurogarant, Certifierad Verkstad och Godkänd Bilverkstad. De företag som följer svensk lagstiftning   gynnas nu när myndigheterna samverkar som aldrig förr och det glädjer mig säger Bo Ericsson.

Vi har informerat Skatteverket och Arbetsmiljöverket att vi i den seriösa branschen kommer att göra egna tekniska kontroller och revisioner. Med det hoppas jag att kostnaden för sanktionsavgifter inte kommer drabba våra medlemmar utan de som står utanför. Mer information kommer vi släppa efter den 12 februari avslutar Bo Ericsson.

About Däckavisen 1161 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!