17 personer omkom i apriltrafiken

fordonsbranschen statistik

Under april 2019 omkom 17 personer och 1 224 personer skadades i vägtrafiken (142 svårt skadade och 1 082 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 maj 2019.

Nio av de omkomna personerna hade färdats i personbil, två på motorcykel, tre var gående och tre var andra trafikanter. Sex bilister omkom i mötesolyckor och tre bilister omkom i singelolyckor. Sex av de omkomna var över 65 år. Med bilist avses de som åker i personbil, lastbil och buss.Medelantalet omkomna i april månad, under de föregående fem åren 2014-2018, är 17 personer. Totalt under de fyra första månaderna januari-april 2019 omkom 75 personer jämfört med 68 omkomna samma period 2018.– Mötesolyckor var den olyckstypen som ökade mest under hela 2018. När vi tittar på de fyra första månaderna i år ligger den typen av olyckor på samma nivå som 2018, dvs. 24 omkomna januari-april både 2018 och 2019. Kollision med tung lastbil har varit den vanligaste bland mötesolyckorna. 18 av de 24 omkom i den typen av olyckor, säger Khabat Amin, statistiker på Transporstyrelsen.

Under de senaste 12 månaderna (maj 2018-apr 2019) har 331 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående 12 månaderna (maj 2017- apr 2018) omkom 259 personer. Jämför man med ett 5-års medelvärde för motsvarande tidigare 12-månadersperioder har antalet omkomna ökat med 25 procent.

About Däckavisen 1170 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!