Yokohama ökar försäljning och affärsvinst

Foto: Yokohama

Yokohama Rubbers försäljningsintäkter och affärsvinst nådde rekordhöga nivåer för de första tre kvartalen 2022.

Vinsten hänförlig till moderbolagets ägare sjönk med 23,4 % jämfört med samma period föregående år till 33,3 miljarder yen, en minskning av rörelsevinsten med 23,6 %, till 45,3 miljarder yen, en ökning med 24,2 % i affärsvinst till 46,1 miljarder yen, och en ökning på 33,7 % i försäljningsintäkter till 615,8 miljarder yen.

Yokohama kämpade med de negativa effekterna av stigande råvarukostnader och ökade logistikkostnader, minskad fordonsproduktion som nödvändiggjordes av bristen på halvledarenheter och Covid-19-låsningar i Kina. Yokohama övervann dock dessa utmaningar med ökad däckförsäljning i Japan och utomlands, inklusive off-highway-däck för jordbruksmaskiner och industrimaskiner, och med ett skattebidrag från deprecieringen av yenen.

Företaget visade tillväxt jämfört med samma period föregående år i försäljningsintäkter och affärsvinst inom däcksegmentet. Inom originalutrustningsdäck för personbilar och kommersiella fordon ökade Yokohamas försäljningsintäkter jämfört med samma föregående år. Biltillverkare började fördubbla produktionen för att kompensera för tidigare minskningar. Försäljningsomsättningen gynnades också av deprecieringen av yenen. Dessa faktorer mer än uppväger justeringarna i fordonsproduktionsvolymen som nödvändiggörs av den globala bristen på halvledarenheter och den negativa effekten av kinesiska nedstängningar.

Yokohama uppvisade också försäljningstillväxt jämfört med samma period föregående år för ersättningsdäck för personbilar och kommersiella fordon. Verksamheten i Japan gynnades av snöfall i början av året och den resulterande kraften i försäljningen av vinterdäck. Yokohama uppnådde försäljningstillväxt i Nordamerika, Kina och andra asiatiska marknader genom att marknadsföra produkter med högt mervärde.

Företaget redovisade försäljningsvinster också för off-highway däck för jordbruksmaskiner och industrimaskiner. De har överfört den verksamheten, som tidigare hanterades som ATG-segmentet (Alliance Tyre Group), till Tires-segmentet 2022. Yokohama hanterar den verksamheten i Tyres-segmentet som Yokohama Off-Highway Tyres (YOHT)-enheten.

Inom Yokohama Rubbers MB (Multiple Business) segment ökade försäljningsintäkterna jämfört med samma period föregående år. Affärsvinsten minskade dock på grund av bland annat stigande kostnader för råvaror och energi. Försäljningsintäkterna inom slangar och kopplingar ökade, drivet av stark försäljning av hydraulslangar för anläggningsmaskiner i Japan och utomlands och av en återhämtning i Yokohama Rubbers nordamerikanska verksamhet inom fordonsslangar. Bolagets försäljningsintäkter inom industrimaterial ökade jämfört med samma period föregående år. Yokohama Rubber uppnådde försäljningsvinster inom transportband i Japan genom att öka sin marknadsföring där och efterfrågan på utbyte av flygplansfixturer och komponenter som återvunnits inom kommersiella flygplanssektorn.

Yokohama Rubber följer de finansiella prognoserna för 2022 för hela året som de tillkännagav i augusti. Dessa prognoser består av försäljningsintäkter på 855,0 miljarder yen, affärsvinst på 62,5 miljarder yen, rörelsevinst på 60,5 miljarder yen och vinst hänförlig till moderbolagets ägare på 42,0 miljarder yen.

Finansiella höjdpunkter (miljoner yen)

Resultat per affärssegment (miljoner yen)

About Däckavisen 1176 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!