Vanligare med vinterdäck på sommaren i Finland

Finska däckrazzian
Bild: Autonrengasliitto ry - Bildäcksförbundet rf

Den finska Däckrazzian visar att cirka 5,6 procent kör med vinterdäck på sommaren, andelen är fördubblad jämfört med förra året.

En säkerhetskampanj utförd av Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen där bilisternas däck kontrollerades visar att den positiva däckutvecklingen fortsätter i Finland. Samtidigt förvånades polisen av att många körde med vinterdäck och att var tionde bil körde med för lågt däcktryck.

– Regionalt sett var vinterdäck minst vanliga i Lappland och flest i söder. Det handlar alltså inte om tidiga förberedelser inför vintern. Vi vill få slut på användandet av vinterdäck på sommaren, säger Jarmo Nuora, ordförande i Svenska Bildäcksförbundet.

Den finska lagen tillåter körning med dubbfria vinterdäck, eller så kallade friktionsdäck, även sommartid. Men av säkerhetskäl bör detta inte tillåtas, vinterdäckens greppegenskaper är gjorda för vintern.

– Även ett sommardäck i dåligt skick är mer pålitligt än ett nytt vinterdäck på en våt vägyta på sommaren. Med friktionsdäck ökar bromssträckorna och risken för vattenplaning avsevärt under sommaren, säger Nuora.

Däckens tillstånd fortsätter att förbättras

Bildäcksförbundet, Trafikskyddet och polisen

Autonrengasliitto (Bildäcksförbundet), Polisen och Liikenneturva (Trafikskyddet) har anordnat Däckrazzia nästan varje höst sedan 1997. Enligt Nuoras uppfattning ger den övergripande utvecklingen stor anledning att vara nöjd.

– Långsiktigt kör finländarna ständigt med bättre däck, och på motsvarande sätt har andelen däck i dåligt skick minskat.

2014 körde 12,2 procent av bilisterna med däck i dåligt skick, i år var motsvarande andel endast 7,2 procent. I studien bedömdes ett däck med ett mönsterdjup på mindre än 2 millimeter vara i dåligt skick.

– Självklart måste däcksäkerheten utvecklas ytterligare. Samtidigt ska finländska förare ha ett tack för att de lär sig vikten av däck för säkerheten och tar dem på allvar.

En av tio kör med för lågt lufttryck i däcken

Förutom mönsterdjupet har även däcktrycket studerats under Däckrazzian. En kontinuerlig trend är att tryckskillnaderna mellan däcken har minskat.

– Den främsta anledningen till att tryckskillnaderna har minskat är att trycksensorsystem i fordonen har blivit vanligare. Fordonen indikerar om trycket i något av däcken avviker från bilens allmänna nivå.

Det som är förvånande med resultaten är det stora antalet bilar vars däcktryck var klart för lågt. Ungefär var tionde bil hade ett däcktryck på 1,4 – 2,0 bar. Rekommenderat tryck beror på fordonets och däckets storlek, men även i små bilar rekommenderas att använda ett tryck på minst 2,2 bar.

De höga bränslepriserna borde dock ge anledning att uppmärksamma saken, menar Nuora.

– Lågt däcktryck ökar bränsleförbrukningen med 3 till 6 procent och förkortar däckens livslängd med 25 till 50 procent. Med rätt däcktryck kan en genomsnittlig bilist spara minst 15 euro per månad bara i bränslekostnader.

Nu är det rätt tid att kontrollera dina vinterdäck

Sommardäck erbjuder i regel fortfarande rätt däck för vädret i nästan hela landet i början av oktober, men vinterdäckssäsongen närmar sig obönhörligen. Enligt gällande vägtrafiklag i Finland ska vinterdäck användas när vädret kräver det mellan första november och sista mars.

– Lämpliga däck är förarens ansvar. En bra tumregel är att köra hela säsongen enligt lag med vinterdäck, när du inte ens behöver tänka på det, säger Nuora.

Vinterdäck måste enligt finsk lag ha ett mönsterdjup på minst 3 mm, så i början av vintern vore det bra att ha minst 5 mm mönsterdjup kvar. Högst 25 procent av dubbarna får saknas på ett dubbdäck.

Bildäcksförbundet rekommenderar bilister att snarast möjligt kontroller skicket på vinterdäcken. Man rekommenderar ett mönsterdjup på minst fem millimeter, så att däcken är säkra för körning även under våren.

About Däckavisen 1169 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!