Vändning på privatmarknaden och husbilsrekord

bilmarknaden

Bilmarknaden april 2018
April blev en stark månad på fordonsmarknaden och då speciellt för husbilar som slog nytt rekord i antal registreringar för en enskild månad enligt. Såväl nyregistreringar som försäljning av nya och begagnade bilar ökade i april. Privatmarknaden för nya personbilar som backat under lång tid vände upp och ökade med 9% jämfört med april 2017. Tjänstebilsmarknaden fortsatte öka och är nu upp 8% hittills i år jämfört med samma period 2017. Allt enligt rapportering från Vroom.

Nyregistreringar
I april nyregistrerades 49 910 fordon varav 33 115 personbilar och 4 801 lätta lastbilar. För personbilar var Volvo största märke med 22,1% av registreringarna, därefter Volkswagen med 16,2% och Kia med 6,4% andel. Personbilsregistreringarna ökade i april med 11,7% jämfört med samma månad 2017.

Hittills i år har 119 997 personbilar och 17 786 lätta lastbilar nyregistrerats. Både personbilar och lätta lastbilar har ökat med vardera 1,4% i volym jämfört med perioden januari – april 2017.

Värt att notera är att antalet nyregistrerade husbilar slog rekord i april. 1 002 husbilar under månaden innebär en ökning med 7,7% jämfört med april 2017. Detta är också första gången antalet nyregistrerade husbilar överstiger 1 000 stycken under en enskild månad. En anledning till det stora antalet husbilar är sannolikt att många bilar ställs i trafik före halvårsskiftet att undvika högre skatt i det nya systemet bonus/malus. Husbilar kommer här att drabbas extra hårt på grund av höga utsläpp av CO2. Vroom har sedan lång tid tillbaka valt att särredovisa husbilar i nybilsstatistiken.

Nyregistreringar   April   Utv vs. 2017 YTD 2018 Utv vs. 2017
Personbil   33 115 +11,7%  119 997   +1,4%
Lätt lastbil (<3,5t)
 4 801 +12,8% 17 786   +1,4%
Tung lastbil (>16t)  578 +10,5%   2 000   +4,1%
Släp
5 781
-3,5%   13 655   -9,0%
Husbil  1 002 +7,7%   1 748   +4,4%
Övrigt  4 633 -6,1%  14 632   -8,3%
TOTAL       49 910     +7,9%   169 818 -0,4%


Försäljning nya bilar

Under april såldes 32 474 nya personbilar enligt vrooms definition för nybilsförsäljning. Detta motsvarar en ökning med 17,4% eller 4 803 bilar jämfört med april 2017. Flest nya bilar sålde Volvo med 20,9% marknadsandel, därefter Volkswagen med 16,5% och Toyota med 7,4%

Hittills i år har 108 620 nya bilar sålts, en ökning med 2,1% jämfört med motsvarande period 2017.

Försäljning nya bilar   April YTD 2018
Antal bilar   32 474  108 620
Utveckling vs 2017 (%)   +17,4%   +2,1%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)  +4 803   +2 227

Privatmarknaden
I april såldes 17 376 nya bilar på privatmarknaden vilket är en ökning med 9,2% jämfört med april 2017. Mest sålda märke på privatmarknaden var Volkswagen med 15,1% marknadsandel, därefter Volvo med 11,3% och Toyota med 9,2%.

April var första gången på sju månader som privatmarknaden ökade jämfört med motsvarande månad året innan.

Hittills i år har 57 270 nya bilar sålts på privatmarknaden, en minskning med 3,7% jämfört med samma period 2017.

Privatmarknaden     April YTD 2018
Antal bilar
  17 376
 57 270
Andel av totalmarknaden 54% 53%
Utveckling vs 2017 (%)   +9,2% -3,7%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   +1 459 -2 190


Tjänstebilsmarknaden 

Tjänstebilsmarknaden ökade med 6,9% april jämfört med samma månad förra året och landade därmed på 8 338 bilar. Största märke var Volvo med 38,3% marknadsandel, därefter Volkswagen med 23,1% och BMW med 9,7% andel.

Hittills i år har 33 905 nya bilar sålts på tjänstebilsmarknaden, en ökning med 8,0% jämfört med motsvarande period 2017.

Tjänstebilsmarknad*      April YTD 2018
Antal bilar  8 338   33 905
Andel av totalmarknaden   26% 31%
Utveckling vs 2017 (%)   +6,9% +8,0%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   +539 +2 511
*Vanliga företagochLeasingbolag – brukare ej identifierbarenligt vroom företagsklassificering

 

Begagnatförsäljning
Bilhandelns begagnatförsäljning av bilar upp till tio år ökade i april med 7,8% eller 2 376 bilar jämfört med april 2017. Genomsnittlig tid i lager för bilar sålda i april var 84 dagar.

Begagnatförsäljning ÅF – bilar <10 år      April YTD 2018
Antal bilar   32 811   131 017
Utveckling vs 2017 (%)  +7,8% +6,3%
Utveckling vs 2017 (antal bilar)   +2 376 +7 718
Genomsnittligt antal lagerdagar innan försäljning   84 dagar 89 dagar

Källa: Vroom

About Däckavisen 1161 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!