Trelleborg påverkades negativt av utdragen vintersäsong

Trelleborg däck
"‘Copyright Trelleborg Wheel Systems"

Trelleborg kvartalsrapport januari-mars 2018

”Trelleborg inledde året med ett starkt resultat. Den organiska försäljningen ökade med 4 procent, och justerat för projektrelaterade affärer uppgick den organiska tillväxten till 5 procent. Den organiska försäljningen fortsätter att utvecklas väl inom flertalet marknadssegment. Dock dämpades koncernens organiska utveckling av fortsatt tuffa marknads-förhållanden för vissa av våra projektaffärer samt av ovanligt hårda vinterförhållanden vilket påverkat delar av vår verksamhet.

Såväl EBIT som motsvarande marginal, exklusive jämförelsestörande poster, uppnådde de hittills högsta nivåerna för koncernen i ett enskilt kvartal. Vårt största affärsområde, Trelleborg Sealing Solutions, utvecklas väl och rapporterade sitt högsta kvartalsresultat hittills.

Trelleborg Wheel Systems såg en tydlig lönsamhetsförbättring i kvartalet. Detta uppnåddes som ett resultat av tidigare genomförda prisjusteringar i kombination med förhållandevis stabila råmaterialpriser samt den pågående integrationen av CGS. Eftermarknadsaffären påverkades emellertid negativt av den utdragna vintersäsongen på det norra halvklotet, vilket bedöms ha dämpat lantbrukares vilja att ersätta uttjänta däck.

Integrationsarbetet av genomförda förvärv fortlöper väl, och en del av arbetet med att utvinna samordningsvinster inbegriper investeringar som syftar till såväl en effektivare struktur som ökad tillverkningskapacitet.

Sammantaget är vår bedömning att marknaden rör sig sidledes nästa kvartal. Vi följer utvecklingen kontinuerligt och har beredskap att hantera våra olika verksamheter efter en varierad efterfrågan”, säger Peter Nilsson, VD och koncernchef.

Första kvartalet

Nettoomsättningen under första kvartalet 2018 ökade med 3 procent och uppgick till 8 577 MSEK (8 298).

Den organiska försäljningen ökade med 4 procent. Exklusive projektleveranser var motsvarande ökning 5 procent.

EBIT, exklusive jämförelsestörande poster, ökade med 12 procent till 1 291 MSEK (1 154), vilket motsvarar en EBIT-marginal om 15,1 procent (13,9). Både EBIT och EBIT-marginalen är de högsta hittills för koncernen.

About Däckavisen 1167 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!