Trelleborg åläggs att betala böter

trelleborg wheels
Bild: Trelleborg

Trelleborg AB åläggs att betala fyra årsavgifter i böter för brister i informationen om försäljningen av TWS till Yokohama.

Nasdaq Stockholms disciplinnämnd har beslutat ålägga Trelleborg AB ett vite uppgående till fyra årsavgifter, motsvarade ett belopp om 9,6 MSEK till följd av bolagets informationshantering i anslutning till försäljningsrykten kring affärsområdet Trelleborg Wheel Systems i december 2021.

Disciplinnämnden anser att Trelleborg under julhelgen skulle ha agerat mer skyndsamt i sin informationsgivning gentemot Nasdaq Stockholm samt att Trelleborg i ärendet brutit mot reglerna för informationsskyldighet till marknaden i artikel 17 i MAR.

Trelleborg har argumenterat för att ärendet har hanterats korrekt och har framhållit att det i december 2021 endast förelåg tidiga diskussioner med externa partner som inte var tillräckligt precisa att delge marknaden.

About Däckavisen 1189 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!