Studie visar på fördelar med Nokian Ground King traktordäck

Foto: Nokian

Ett universitet i Tyskland har testat Nokian Ground King traktordäck med hybridmönster hos stor lantbruksentreprenör – och studien visar på betydande fördelar.

Traktordäcket Nokian Ground King med hybridmönster, som lanserades 2019, ser ut att bli det första däcket som kan förbättra effektiviteten vid kombinerat arbete på åkrar och vägar inom lantbruket. I samarbete med en större lokal lantbruksentreprenör, Blunk GmbH, genomförde universitetet i Kiel en serie prover där däcket användes i det praktiska dagliga arbetet. Deras slutsats? Det nya mönstret Hybrilug™ håller vad det lovar.

Traktorer används inte längre på samma sätt inom lantbruket. Utöver arbetet på åkrarna används de nu till fler och fler transporter, vilket innebär att de befinner sig mer och mer på vägarna. Detta faktum har legat till grund för utvecklingsarbetet med ett däck för lantbruksentreprenad, eftersom arbete på åkrar och vägar är två helt olika saker – som båda kräver hög prestanda. Nokian Tyres har löst detta behov av mångsidighet med ett nytt slags hybridmönster som har fördelar från båda användningsområdena, både från mönsterklacken av ett vanligt traktordäck för åkerarbete och från den av klackmönster som förbättrar köregenskaperna på väg. Men hur fungerar det ute i verkligheten? För att ta reda på just detta lät de avdelningen inom lantbruksteknik på Kiels universitet testa däcket Nokian Ground King för att visa vad det går för.

För att prova den långsiktiga prestandan utrustades en Fendt 724 Vario-traktor, som ägs av lantbruksentreprenören Blunk GmbH i Rendswühren, med en utvecklingsversion av traktordäcket Nokian Ground King. Som referens utrustades en annan identisk Fendt-traktor med vanliga premiumtraktordäck från en annan däcktillverkare. Däcken användes till både arbete på gräsmarker och transporter på väg, och flera mätningar utfördes för att följa prestandautvecklingen. I arbetet på åkrarna ingick slåtter, vändning och skörd av hö samt jordbearbetning. Den genomsnittliga tiden som de användes på åkrarna var 62 % och på väg 38 % under provperioden.

Mätningarna vid djupgående jordbearbetning visade att Nokian Ground King i jämförelse med referensdäcket hade bättre kraftöverföring till marken, med 2 % mindre slirning. Den förbättrade effektiviteten beror på slitbanemönstret HybrilugTM, som gav ett gott samverkande grepp mellan däckprofilen och marken. Vad beträffade mönstertypernas förmåga till självrening skiljde sig inget av däcken särskilt mycket åt på den fuktiga lerjorden. Hur de olika mönstertyperna påverkade grästillväxten i de spår som traktorn gjorde bedömdes mellan den första och andra skörden. Det större och tätare mönstret på Nokian Ground King ledde till mindre påverkan på jorden och en snabbare återväxt för gräset efter att man kört över det under första och andra skörden, vilket ger en förväntad ökad avkastning på 29 %.

Provperioden bestod av 38 % användning på väg och 62 % arbete på åker. Resultaten från den långa provperioden visar att Nokian Ground King tydligt uppvisar mindre slitage från alla de olika typerna av arbete. Referensdäcket, som hade mönster som ett vanligt traktordäck, förlorade mer än en tredjedel av det användbara mönstret, medan Nokian Ground King bara förlorade en femtedel. Det innebär en betydligt längre livslängd än ett vanligt lantbruksdäck har.

Vad beträffar bränsleekonomin uppvisade Nokian Ground King en tydlig förbättring. Vid hårt landbruksarbete var bränsleförbrukningen med Nokian Ground King 1,5 liter/timme (dvs. 4 %) lägre än med referensdäcken med traktormönster. Skillnaden var ännu större vid transporter, där en besparing på 2,4 liter/timme innebar bränslebesparingar på över 9 % jämfört med resultaten för traktordäcket. När den kombinerade förbrukningen beräknats utifrån utförda arbeten, uppmätt förbrukning och arbetstid innebar det en 11 % lägre förbrukning med Nokian Ground King.

Har däcken en positiv effekt på effektiviteten i det dagliga arbetet? I testrapporten sägs det tydligt: ”Alla förarna, och företagets verkstadspersonal, gav en klart positiv utvärdering av Nokian Ground King.” Det berodde på att de upplevde bättre körkomfort, lägre bullernivåer och bra vägegenskaper. Som entreprenören Blunk utryckte saken: ”Alla inblandade backade upp förarnas positiva intryck av de nya däckens förmåga att enkelt hantera alla jobb som entreprenören utförde, och de kunde känna sig mer självsäkra och trygga vid arbetet på kundernas gårdar.”

Proven utfördes under 2019 och visade tydligt att däcket Nokian Ground King uppfyller vad det lovat. Dessutom var entreprenadbolaget som deltog i samarbetet mycket entusiastiska över de nya däcken, och de hoppades att det snart skulle komma ett heltäckande utbud med storlekar för alla typer av maskiner.

-Det är roligt att se att de oberoende provresultaten säger samma sak som våra egna. Ett effektivt lantbruk är bra för alla, så vi är mycket glada att kunna vara först med att erbjuda en lösning på ett välkänt behov, säger Tero Saari, produktchef på Nokian Tyres.

14 däckstorlekar av Nokian Ground King kommer att finnas tillgängliga hos Nokian Tyres återförsäljare under 2020, med start i april 2020 med de fyra storlekarna 650/65R42,
540/65R30, 650/65R38, 540/65R28.

About Däckavisen 1037 Articles
DÄCKAVISEN är däck- och fälgbranschens första digitala tidning med nyheter om däck och fälg online. I vår tidning hittar du nyheter om däck, fälg, tillbehör, däckverkstäder och däckmaskiner både inom Sverige och internationellt. Vi vänder oss främst till däckverkstäder, däckgrossister, däckåterförsäljare, däcktillverkare, fälgtillverkare och generalagenter i däck- och fälgbranschen, Åkerier, Bilverkstäder, Bilåterförsäljare, Trafikverket, Transportstyrelsen, Polisen, Bilprovningsstationer m.fl. En oberoende däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!