Stabil marknad för mopeder och motorcyklar

däckavisen statistik

Antalet nyregistrerade mopeder och motorcyklar ligger i huvudsak inom samma marknadsnivåer 2019 som föregående period förra året. Inga större överraskningar går att skönja sig vare sig på motorcykelsidan eller mopederna vid reella tal. Då lågsäsongen nu börjar blir naturligtvis de procentuella skillnaderna extrema med tanke på att det är få antal som nyregistreras under vintern.

Om än inget rekordår så bör marknaden för motorcyklar för helåret 2019 att växa med några procentenheter medan mopederna ligger relativt jämt med hänsyn taget till att teknikskiftet mellan Euro 3 och 4 2017/2018 gör jämförelserna svåra att göra.

-Det som är mest anmärkningsvärt är att andelen eldrivna mopeder nu är uppe i 25% vilket gör att vi kan konstatera att ett teknikskifte sker just nu bland dessa fordon och det ska bli mycket intressant att se marknaden för både mopeder och motorcyklar kommer att te sig nästa år. Det står helt klart att kunderna anammar eldrift som ett spännande alternativ till traditionella mopeder, säger Niklas Kristoffersson.

Motorcyklar totalt
Januari – november 2018 11 429 Januari – november 2019 11 706 + 2%
Varav trehjuliga MC
Januari – november 2018 201 Januari – november 2019 235 + 17%
Mopeder
Januari – november 2018[1] 15 479 Januari – november 2019 13 214 – 14%
Varav eldrivna mopeder
Januari – november 20181 2 793 Januari – november 2019 3 243 + 16%

Enbart november:

2018 2019 Förändring
Motorcyklar totalt 353 353 +- 0 %
Varav trehjuliga MC 3 1 – 67 %
Mopeder totalt1 714 405 – 43%
Varav eldrivna mopeder1 184 99 – 46 %

 

About Däckavisen 1175 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!