SFVF – Vi ska inte vara rädda för att köpa en el- eller gasbil

fordonsbranschen elbilsdag

Ynnors Stora Elbilsdag – Vi ska inte vara rädda för att köpa en el- eller gasbil

-Men vi ska vara medvetna om riskerna. Det sade Bo Ericsson, vd för Sveriges Fordonsverkstäders Förening SFVF, när han talade på Ynnors Elbilsdag.

-Föreläsning på Ynnors stora elbilsdag började med  ”på ett ögonblick, kan regeringens planer på 2,5 miljoner el och gasfordon till 2030 gå om intet”, säger Bo Ericsson vd för SFVF om sitt inlägg. Samtidigt som jag inte vill skrämma upp deltagarna, men vi måste beakta och förebygga alla risker.

-Vårt ansvar som branschförening är att tillvarata våra medlemmars intressen och säkerställa att ingen skadas eller dödas i onödan. Vi talar om våra medlemmars anställda och ta ansvar för alla i branschen oavsett om de är med i SFVF eller ej. Vi kommer nu arbeta fram riktlinjer och en standard för oss i branschen tillsammans med forskare och SäkerhetsGruppen för Fordon (SGF) berätta Bo Ericsson.

Under heldagsseminariet som Ynnor arrangerat gav inbjudna talare olika perspektiv på vad innehavet av elbilar innebär för vagnparksägare. Det handlade om att laddbilar i vagnparken ger nya administrativa utmaningar, restvärdet, övergången till en fossilfri vagnpark och mycket mer

-En annan viktig programpunkt var hur olika laddningsstolpar ska placeras men även det har vi svar på säger Bo Ericsson. Vårt samarbete i SGF med bl a RISE forskare och Södertörns Brandförsvarsförening har gett svar på många frågor.

Många funderar på om man ska våga åka gasbuss, köpa en elbil, var man ska parkera, Varför brinner och exploderar sopbilar, var ska man placera elstolpar för laddning mm.

Ska vi vara rädda för att köpa en el- eller gasbil, var en fråga?

-Mitt svar var, nej absolut inte, säger Bo Ericsson.

Det sker färre olyckor med gas- och elfordon än med konventionella bränslen. Samtidigt finns det inte så många jämfört med de som drivs av fossilt bränsle. Vad händer med säkerhetssystemet vid en kollision? -Idag gör vi över 600 000 skadereparationer, vad händer då med säkerhetssystemet? Vi vet också att om en PU (airbag exempelvis) löser ut, är utgångspunkten att batteriet är skadat. Det kan leda till kortslutning men det är inte många som känner till det, säger Bo Ericsson.

-Vi är i lärofasen nu, det kan snabbt övergå till en rädsla eftersom för få känner till riskerna med gas och el-fordon. Den kunskap som vi besitter om el och gasfordon är unik.

-Det var en del bilutställare och leverantörer med idag men kunskapen och informationen vi föreläste om var helt ny. Det känns bra att vi kan göra sådan medlem-s och branschnytta.

-Samtidigt märker vi att infrastrukturen inte hänger med när vi bygger tunnlar, p-hus, affärscentrum under och över mark. SGFs expertgrupp konstatera att om vi inte gör något för att säkerställa att kunskapen ökar markant, kommer regeringens mål om att 2,5 miljoner bilar ska vara gas- eller e-fordon 2030 rasa ihop som ett korthus efter en olycka. Det är allvar nu för vem vågar åka gasfordon eller el-fordon efter att nästa olycka skett, kanske med många människor som brunnit inne eller avlidit av frätskador efter en batteribrand, avslutade Bo Ericsson.

About Däckavisen 1176 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!