Pirelli uppdaterar prognos för 2022

Pirelli däck huvudkontor
Pirellis Auditorium på huvudkontoret i Milano. Bild: Pirelli

Pirellis justerade ebitda-resultatet för de första nio månaderna 2022 var 1 079,2 miljoner euro, en ökning med +20,7 % jämfört med 894,0 miljoner euro under samma period 2021.

Pirellis intäkter under de första nio månaderna uppgick till 5 033,3 miljoner euro, vilket är en ökning med 26,5 % jämfört med samma period 2021. Den organiska tillväxten var +20 % (+6,5 % effekten av forex och hyperinflation i Argentina och Turkiet). Intäkterna från High Value stod för 71,4 % av den totala försäljningen, i linje med de första nio månaderna 2021. Under tredje kvartalet 2022 uppgick intäkterna till 1 836,3 miljoner euro, med en tillväxt på 29,8 % jämfört med tredje kvartalet 2021 (organisk variation +21,2 % exklusive valutaeffekten på +8,6 %).

Under de första nio månaderna 2022 uppgick Ebit till 632,2 miljoner euro, en ökning med 48,3 % jämfört med 426,3 miljoner euro under samma period 2021.Detta inkluderar avskrivning av immateriella tillgångar som identifierats inom ramen för PPA på 85,3 miljoner euro (i linje med de första nio månaderna 2021), samt engångskostnader för omstrukturering och annat på 36 miljoner euro, vilket är en tydlig minskning jämfört med siffran för de första nio månaderna 2021 (-87,2 miljoner euro).

Tredje kvartalet 2022

Under det tredje kvartalet uppgick det justerade ebit till 271,9 miljoner euro, en ökning med 22,8 % jämfört med 221,4 miljoner euro under det tredje kvartalet 2021, tack vare det stora bidraget från de interna hävstängerna. Den justerade ebit-marginalen var 14,8 %, en minskning jämfört med tredje kvartalet 2021 på grund av den utspädande effekten på marginalen som härrör från växelkurseffekten och ökningen av andra kostnader, främst kopplade till minskningen av lagret och större avsättningar för den kortsiktiga incitamentsplanen för ledningen.

Pirelli uppdaterar sin prognos för helåret

Baserat på de solida rörelseresultaten under de första nio månaderna har Pirelli uppdaterat sina mål för 2022.

Intäkterna förväntas ligga på cirka 6,5 miljarder euro (tidigare mål mellan ~6,2 och ~6,3 miljarder euro), på grund av:
– Pris/mix förbättras till ≥+17% (tidigare indikation ~+13,5% / ~+14,5%) tack vare genomförandet av prishöjningar och en bättre produktmix;
– De totala volymerna är stabila från år till år (tidigare indikation mellan ~+0,5 % och ~+1,5 %) som en följd av balansen mellan volymtillväxten på cirka +5 % inom
High Value och den pågående minskningen av exponeringen för Standard (volymerna minskade med cirka -6 %);
– Effekten av växelkurserna förbättras och förväntas bli positiv med cirka +5 % (tidigare uppskattning cirka +2,5 %).

Justerad Ebit-marginal på ~15 % (i linje med föregående indikation), med en förbättring i absolut värde tack vare det ökande bidraget från pris/mix som kompenserar för den störrepåverkan från råvaror och inflation.
– Nettokassaflödet före utdelningar väntas uppgå till cirka 480 miljoner euro (tidigare indikation mellan~450 och ~470 miljoner euro) tack vare förbättrade rörelseresultat och en effektiv förvaltning av rörelsekapitalet.
– Investeringarna bekräftades till cirka 390 miljoner euro (~6 % av intäkterna).
– Finansiell nettoställning bekräftad till ~-2,6 miljarder euro med ett förväntat förhållande mellan nettobidrag och justerat ebitda på cirka 1,9 gånger (tidigare indikation ≤ 2 gånger).
– ROIC förväntas ligga på ~19%, i linje med tidigare indikation.

About Däckavisen 1176 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!