Nokian tappade 15% på börsen efter sänkt prognos för 2018

Nokian Vianor

Däcktillverkaren Nokian meddelade på onsdagsmorgonen att bolaget pressas av fortsatt negativa valutaeffekter och sänkte sin prognos för helåret 2018.

Analytikernas förväntningar motsvarades inte och aktien föll med nästan 15% under onsdagens handel. Aktien har dock repat sig något under förmiddagen idag och är i skrivand stund upp ca: 1%.

Nokian Tyres plc delårsrapport januari-september 2018:

Tillväxt på alla huvudmarknader. Negativ valutapåverkan. Uppdaterade marknadsutsikter

Nokian Tyres omsättning under januari-september 2018 ökade med 3,7 procent till 1 122,0 miljoner euro (1-9/2017: 1 082,0). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 8,7 procent. Rörelseresultatet uppgick till 255,2 miljoner euro (242,8). Resultatet per aktie ökade till 1,45 euro (0,93). Periodens vinst var 199,3 MEUR (126,7. Q3 vinst inkluderar återbetalda restskatter och räntor på 59 MEUR).

Nokian Tyres omsättning under juli-september 2018 minskade med 1,7 procent och var 356,9 MEUR (7-9/2017: 363,1). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 1,2 procent. Rörelseresultatet minskade till 85,9 MEUR (89,9) och påverkades negativt av valutorna. Periodens vinst var 65,2 MEUR (10,2; inkluderar återbetalda restskatter och räntor på 59 MEUR från beskattningsåret 2011. Resultatet per aktie ökade till 0,48 euro (0,08).

Enligt uppdaterade marknadsutsikter för 2018 förväntas omsättningen och rörelseresultatet ligga på samma nivå eller lite högre än 2017, beroende på fortsatt negativ valutapåverkan. Tidigare marknadsutsikter som publicerades den 2 februari 2018 löd: ”År 2018 med nuvarande valutakurser förväntas omsättningen och rörelseresultatet öka jämfört med 2017”.

Omsättningen januari-september i Norden ökade med 2,7 procent, i Ryssland 2,0 procent, i övriga Europa 3,1 procent och i Nordamerika med 10,7 procent.

Nokian Tyres har presterat bra under januari-september och tillväxten var högre än genomsnittet på marknaden.

– Vår omsättning ökade med 8,7 procent i jämförbara valutor. Även rörelseresultatet blev lite högre jämfört med de första nio månaderna 2017, trots betydande negativ valutapåverkan. De höga lagernivåerna på sommardäck i Ryssland och minskad nybilsförsäljning i Sverige och Norge hade en negativ påverkan på omsättningen, säger Hille Korhonen, vd för Nokian Tyres plc.

Personbilsdäck

Omsättningen januari-september 2018 uppgick till 834,0 miljoner euro (800,6). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 10,0 procent. Rörelseresultatet var 260,0 miljoner euro (259,0).

Vinterdäckens andel av produktmixen januari-september var 68 procent (66 %), sommardäckens andel 21 procent (23 %) och all-season-däckens andel 11 procent (11 %).

För att stödja tillväxten meddelade Nokian Tyres i juni att produktionskapaciteten av personbilsdäck ska ökas med cirka en miljon däck i fabriken i Finland. Produktionen ska ske i sex dagar i veckan i stället för fem dagar i veckan, detta träder i kraft senast i början av 2019 och 80 nya medarbetare ska anställas.

Tunga däck

Omsättningen januari-september 2018 uppgick till 134,7 miljoner euro (125,9). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 9,2 procent. Rörelseresultatet var 19,0 miljoner euro (22,8). Lägre resultat beror på negativ valutapåverkan, lagervärden och ökade kostnader beroende på ökningen av produktionskapaciteten som är i gång. Produktionskapaciteten kommer att öka med 50 procent efter investeringen på cirka 70 miljoner euro i fabriken i Finland under åren 2018-2020.

Nya produkter och innovationer lanserades under perioden, exempelvis Nokian Armor Gard 2 för grävarbeten i
stadsmiljö och Nokian Tractor King för svåra förhållanden i skogen, schaktarbeten och vägbyggen. I augusti lanserades vinterdäcket Nokian Hakkapeliitta Truck T, Nokian R Truck för krävande bruk och terrängsdäcket Nokian MPT Agile 2 för varierande bruk.

Vianor

Omsättningen januari-september 2018 uppgick till 214,9 miljoner euro (214,7). I jämförbara valutor ökade omsättningen med 3,2 procent. Rörelseresultatet var -10,1 miljoner euro (-18,9).

I slutet av tredje kvartalet hade Vianor 191 (196) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge och USA.

Investeringar

Nokian Tyres investeringar uppgick till 114,2 MEUR (95,3) under januari-september.

Utsikter för år 2018

Efterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaden väntas öka något under 2018. Bolagets ställning på eftermarknaden väntas bli bättre på samtliga viktiga marknader 2018. Råvarukostnaderna (€/kg) beräknas minska lite 2018 jämfört med 2017, positiv valutapåverkan inkluderad.

Efterfrågan på tunga däck väntas ligga på bra nivå när det gäller Nokian Heavy Tyres viktigaste produkter. Nokian Heavy Tyres produktionskapacitet och leveransförmåga har förbättrats vilket väntas öka omsättningen 2018 medan rörelseresultatet väntas minska, huvudsakligen beroende på negativ valutapåverkan.

Däckkedjan Vianors egna anläggningar väntas öka sin försäljning (i jämförbara valutor) och förbättra sitt rörelseresultat 2018. Antalet Vianor-partners och Nokian Tyres andra nätverk som Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) och kedjan N-Tyre kommer att fortsätta sin expansion.

Nyckeltal, miljoner euro

  7-9/18 7-9 / 17 Ändring *% 1–9 / 18 1–9 / 17 Ändring **%
Omsättning 356,9 363,1 -1,7 1 122,0 1 082,0 3,7
Rörelseresultat 85,9 89,8 255,2 242,8
Rörelsemarginal % 24,1 24,7 22,7 22,4
Resultat före skatt 82,8 67,4 248,2 213,4
Resultat 65,2 10,2 199,3 126,7

* I jämförbara valutor 1,2 %

** I jämförbara valutor 8,7 %

About Däckavisen 1165 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!