Nokian starkt resultat 2017, positiva utsikter för 2018

Nokian Däck

Nokian Tyres omsättning under januari-december 2017 ökade med 13,0 procent och uppgick till 1 572,5 MEUR (2016: 1 391,2). Rörelseresultatet ökade med 17,7 procent till 365,4 MEUR (310,5). Periodens vinst minskade med 12,1 procent och var 221,4 MEUR (251,8) och inkluderar extra skatter och förseningsräntor på 59 MEUR från beskattningsåret 2011. Resultatet per aktie var 1,63 euro (1,87).

Nokian Tyres styrelse föreslår att utdelningen ska uppgå till 1,56 euro (1,53) per aktie.

Nokian Tyres förväntar sig att med nuvarande valutakurser ska både omsättningen och rörelseresultatet öka under 2018, jämfört med 2017.Nokian Tyres hade på alla sätt ett framgångsrikt år 2017. Företaget gjorde ett starkt resultat på alla sina huvudmarknader.

– Nokian Tyres är i utmärkt skick och vi är redo för att börja bygga vår nya fabrik i Dayton i USA. Hög kundnöjdhet, vår nya globala struktur, säkra och miljövänliga produkter och våra kompetenta medarbetare skapar en utmärkt grund för vår framtida tillväxt. Vi är absolut på rätt väg och bra positionerade för fortsatt ökning av försäljningen och utvecklingen av våra verksamheter, säger Hille Korhonen, vd för Nokian Tyres plc.

Personbilsdäck

Omsättningen ökade, huvudsakligen beroende av den omfattande ökningen av omsättningen i Ryssland. Omsättningen ökade också i övriga Europa, Nordamerika och i Norden. Omsättningen och rörelseresultatet ökade på alla marknader jämfört med samma period året innan. Försäljningen ökade i övriga Europa under fjärde kvartalet beroende på bra vinterdäckförsäljning.

Tunga däck

Efterfrågan på de flesta av Nokian Heavy Tyres kärnprodukter låg på bra nivå på västmarknaderna. Samtliga marknadsområden expanderade. Speciellt ökade försäljningen av lantbruks- och skogsmaskinsdäck. Försäljningen ökade påtagligt i Nordamerika och ökade även i övriga Europa samt Norden. I Ryssland ökade försäljningen dels på grund av valutapåverkan. Försäljningen av nya produkter gick också bra och ökade omsättningen för helåret. Rörelseresultatet ökade jämfört med samma period året innan, tack vare ökningen av försäljningen och produktionsvolymer samt den förbättrade lönsamheten.

I december 2017 meddelade Nokian Tyres att Nokian Heavy Tyres ska öka sin produktionskapacitet med 50 procent genom att investera cirka 70 miljoner euro i fabriken i Nokia Finland under tre år. Målet är att öka maximikapaciteten för produktionen av tunga däck från 20 miljoner kilo till 32 miljoner kilo.

Vianor

Omsättningen för 2017 ökade en aning, jämfört med samma period året innan. Konkurrensläget för detaljhandeln var fortsatt mycket utmanande i Norden, vilket har lett till en komplicerad prissättning. Programmet för att förbättra resultatet, inklusive optimeringen av nätet, framskred enligt planerna.

I slutet av fjärde kvartalet hade Vianor 194 (212) egna anläggningar i Sverige, Finland, Norge och USA. I kedjan ingick dessutom 1 272 partner-anläggningar. Antalet NAD-anläggningar i 21 europeiska länder och i Kina var 1 855 och antalet N-Tyre-anläggningar i Ryssland och CIS-länder var 127. Vianor finns i 26 länder.

Investeringar

Nokian Tyres investeringar uppgick till 134,9 MEUR (105,6) under perioden.

Råvarupriser

Nokian Tyres råvarukostnader (euro/kg) ökade med 17,5 procent jämfört med samma period året innan. Råvarukostnaderna beräknas under 2018 ligga på ungefär samma nivå som under 2017.

Utsikter för år 2018

Efterfrågan på personbilsdäck på eftermarknaden väntas öka en aning under 2018 i Centraleuropa, Nordamerika och i Norden. I Ryssland väntas marknaden öka, men återhämtningstakten beräknas bli rätt så modest.

Efterfrågan på tunga däck väntas ligga på bra nivå när det gäller Nokian Heavy Tyres kärnprodukter. Produktionskapaciteten och leveransförmågan för Nokian Heavy Tyres har förbättrats, vilket förväntas öka försäljningen och omsättningen jämfört med året innan.

Däckkedjan Vianors egna anläggningar förväntas öka sin försäljning, fortsätta öka sin tjänsteaffärsverksamhet och förbättra sitt resultat under 2018. Antalet Vianor-partners och Nokian Tyres andra nätverk som Nokian Tyres Authorized Dealers (NAD) och kedjan N-Tyre kommer att fortsätta sin expansion.

Nyckeltal, miljoner euro

10-12 /17 10-12 /16 Ändring % 2017 2016 Ändring %
Omsättning 490,4 460,7 6,4 1 572,5 1 391,2 13,0
Rörelseresultat 122,6 108,5 13,0 365,4 310,5 17,7
Rörelsemarginal % 25,0 23,5 23,2 22,3
Resultat före skatt 118,9 106,3 11,9 332,4 298,7 11,3
Resultat 94,7 91,2 2,8 221,4 251,8 -12,1

 

About Däckavisen 1159 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!