Nokian säljer sin verksamhet i Ryssland

Nokian däck
Bild: Nokian

Nokian Tyres plc har tecknat ett avtal om att sälja sin ryska verksamhet till Tatneft PJSC.

Den skuldfria och kontantfria köpeskillingen förväntas uppgå till cirka 400 miljoner euro. Den slutliga köpeskillingen påverkas bland annat av nettokassa och rörelsekapitaljustering och förändringar i RUB/EUR-kursen.

Transaktionen är föremål för godkännande av relevanta tillsynsmyndigheter i Ryssland och andra villkor, vilket skapar osäkerheter relaterad till tidpunkten, villkoren och slutförandet av transaktionen.

Nokian Tyres meddelade i juni 2022 att de skulle inleda ett kontrollerat utträde ur Ryssland. När transaktionen slutförs avslutar Nokian Tyres all sin verksamhet i Ryssland och företagets personal i Ryssland kommer att gå över till den nya ägaren.

Nokian Tyres har varit verksamt i Ryssland sedan 2005. År 2021 tillverkades cirka 80 % av företagets personbilsdäck i Ryssland och affärsområdet Ryssland och Asien stod för cirka 20 % av Nokian Tyres omsättning.

Utträdet från Ryssland kommer att avsevärt påverka Nokian Tyres finansiella resultat. Avbruten leverans av däck från Ryssland kommer att ha en negativ inverkan på försäljningen särskilt i Centraleuropa under de kommande två till tre åren. För att säkra leveransen av sina produkter har Nokian Tyres fortsatt att öka kapaciteten vid sina fabriker i Finland och USA, och fortsätter med investeringen i ny leveranskapacitet i Europa.

Finansiella effekter av avyttringen

Som en del av utträdet från Ryssland gjordes nedskrivningar på -280,7 miljoner euro relaterade till de ryska tillgångarna och en nedskrivning på -20,0 miljoner euro av uppskjutna skattefordringar i Ryssland under andra kvartalet 2022. På grund av den betydande osäkerheten, slutliga redovisningskonsekvenser inklusive bland annat omräkningsdifferenser kan endast bedömas när transaktionen har genomförts i vederbörlig ordning.

Nokian Tyres tillgångar i Ryssland och Vitryssland exklusive skatt och finansiella poster uppgick till 574,5 miljoner euro efter nedskrivningarna och nedskrivningen i slutet av andra kvartalet och till 590,4 miljoner euro i slutet av tredje kvartalet 2022. Nettotillgångar i Ryssland och Vitryssland exklusive nettoskuld uppgick till 480,3 miljoner euro i slutet av tredje kvartalet 2022. Säsongsvariationer i rörelsekapitalet och tidpunkten för stängningen påverkar bland annat nettotillgångsvärdet i Ryssland och Vitryssland och därmed kassan. erhållen vederlag från transaktionen.

Nokian Tyres har bedömt att både koncernens soliditet (64,0% den 30.9.2022) och skuldsättningsgraden (22.2% den 30.9.2022) ligger kvar på en god nivå efter avyttringen. Koncernens starka balansräkning fortsätter att stödja företaget i att bygga nya Nokian Tyres utan rysk verksamhet.

Ovanstående 30.9.2022 angivna siffror är preliminära siffror för tredje kvartalet. Nokian Tyres kommer att räkna om jämförande information för 2022 efter stängningen av Rysslandsförsäljningen och omklassificeringen till avvecklad verksamhet.

About Däckavisen 1176 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!