Nokian rapporterar minskad vinst och försäljning

nokian däck
Foto: Nokian

Svag marknad för personbildäck i Europa, bra utveckling inom tunga däck och Vianor.

Januari – december 2019

  • Nettoomsättningen upptäckt till 1 955,8 miljoner euro (1 955,6 år 2018). Vid konstanta valutor minskade nettoomsättningen med 0,3%.
  • Rörelseresultatet uppgick till 316,5 miljoner euro (372,4), vilket påverkades negativt av de amerikanska fabrikerna med cirka 20 miljoner euro samt valutor med cirka 7 miljoner euro.
  • Periodens resultat var 399,9 miljoner euro (295,2), positivt påverkad av 149,6 miljoner euro relaterat till beslut om skattetvister för åren 2007–2011.
  • Resultat per aktie uppgick till 2,89 euro (2,15), vilket påverkades positivt med 1,08 euro relaterat till skattetvister.
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 219,8 miljoner euro (536,9; påverkades positivt med 148 miljoner euro på grund av beslut om skattetvister).
  • Styrelsen föreslår en utdelning på 1,58 euro (1,58) per aktie.

Vägledning för 2020

År 2020 förväntas nettoomsättningen vid jämförbara valutor minska och rörelseresultat vara betydligt under nivån för 2019. I linje med Nokian Tyres uppdaterade strategier siktar företaget in sig på ytterligare tillväxt i Ryssland, Centraleuropa och Nordamerika. Under 2020 väntas emellertid nettoomsättningen och rörelseresultatet i Ryssland minska kraftigt på grund av den förändrade marknadsdynamiken. Rörelseresultatet för 2020 kommer att inkludera kostnader relaterade till den nordamerikanska utvidgningen och andra investeringsprogram för att stödja långsiktigt tillväxt, vilket meddelades 2018.

-År 2019 fortsatte bil- och däckmarknaderna att vara svaga i Europa, vilket resulterade i en skärpning av konkurrensen. Efterfrågan på vinterdäck i oktober-december påverkades negativt av den varma vintern på Nokian Tyres nyckelmarknader. Under året minskade den ryska marknaden mot förväntningarna, drivet av låg nybilsförsäljning och minskad konsumtion.

Vår nettoomsättning var på föregående års nivå och rörelseresultat minskad på grund av de svagare marknaderna och ökade expansionskostnader på cirka 20 miljoner euro för personbildäck i USA. Tunga däck och Vianor fortsatte att prestera bra.

Under året fortsätter vi med våra viktiga strategiska projekt för att stödja Nokian Tires långsiktiga tillväxt: vi började framgångsrikt bygga upp vår nya amerikanska fabrik, fortsatte byggandet av vårt nya testcenter i Spanien och fortsatte med tunga däcks kapacitetsökning med fantastiska resultat. Dessa tillväxtprojekt ligger fast och är en viktig grund för vår framtid.

I linje med vår strategi siktar vi på tillväxt i Ryssland, Centraleuropa och Nordamerika. Under 2020 beräknas emellertid nettoomsättningen och rörelseresultatet i Ryssland minska avsevärt, vilket kommer att ha en negativ inverkan för personbildäcken 2020, särskilt under årets första och andra kvartal. Överlager i Ryssland ligger på en hög nivå, och 2020 är vårt fokus i Ryssland att öka vår försäljning och minska distributörernas lagernivåer. Dessutom kommer våra B-segment vinterprodukter i Ryssland att positioneras om för att göra dem mer konkurrenskraftiga. År 2020 kommer tillväxten i Centraleuropa och Nordamerika att stödjas av flera nya produktlanseringar och relaterade marknadsföringsaktiviteter.

På kort sikt möter vi motvind i Ryssland. I enlighet med vår strategi fortsätter vi dock att bygga en mer balanserad portfölj över hela Norden, Ryssland, Centraleuropa och Nordamerika, vilket kommer att leda till en hållbar, positiv inverkan på våra långsiktiga resultat säger Hille Korhonen, VD och koncernchef.

About Däckavisen 1170 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!