Nokian ökade omsättningen med 5,1%

Nokian däck
Bild: Nokian

Nokian Tyres ökade omsättningen med 5,1 procent under det tredje kvartalet 2022, 466,2 miljoner euro jämfört med 443,5.

Juli–september 2022

  • Nettoomsättningen var 466,2 miljoner euro (443,5 i juli–september 2021) och ökade med 5,1 %. Med  jämförbara valutor minskade nettoomsättningen med 6,4 %, tack vare lägre volymer för personbilsdäck. Importen av däck från Ryssland till Europa och Nordamerika avslutades i juli.
  • Segmentens rörelsevinst var 54,9 miljoner euro (96,9), med en positiv valutaeffekt på cirka 17 miljoner euro. Nedgången drivs av lägre leveransvolymer för personbilsdäck och förändrad fabriksmix på grund av lägre produktion i Ryssland. Rörelsevinsten var 40,7 miljoner euro (89,1). -14,2 miljoner euro (-7,8) bokfördes som icke-IFRS-exklusioner.
  • Segmentens resultat per aktie var 0,26 euro (0,54). Vinsten per aktie var 0,18 euro (0,50).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -99,2 miljoner euro (-81,0).

Januari–september 2022

  • Nettoomsättningen var 1 364,7 miljoner euro (1 201,5 i januari–september 2021) och ökade med 13,6 %. Med jämförbara valutor ökade nettoomsättningen med 6,4%. Året började med god efterfrågan på alla marknader. Kriget i Ukraina började påverka verksamhetsmiljön i slutet av februari. Importen av däck från Ryssland till Europa och Nordamerika avslutades i juli.
  • Segmentens rörelsevinst var 207,6 miljoner euro (236,8), med en positiv valutaeffekt på cirka 30 miljoner euro. Nedgången drivs av lägre leveransvolymer för personbilsdäck och förändrad fabriksmix på grund av lägre produktion i Ryssland. Rörelsevinsten var -102,7 miljoner euro (215,2). -310,4 miljoner euro (-21,6) bokfördes som icke-IFRS-exklusioner.
  • I juni beslutade styrelsen att inleda ett kontrollerat utträde från Ryssland. Som en del av processen görs nedskrivningar och nedskrivningar på 300,7 miljoner euro under andra kvartalet. Efter granskningsperioden i oktober tecknades ett avtal om försäljning av den ryska verksamheten.
  • Segmentens vinst per aktie var 1,19 euro (1,35). Vinsten per aktie var -1,16 euro (1,22).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten var -322,9 miljoner euro (-96,1).

Prognos för 2022 (uppdaterad den 28 oktober 2022)

Kriget i Ukraina och efterföljande sanktioner har en negativ inverkan på Nokian Tires leveranskapacitet och prestanda. 2022 förväntas Nokian Tyres nettoomsättning ligga på föregående års nivå eller öka, och segmentens rörelseresultat förväntas minska avsevärt jämfört med 2021. Jukka Moisio, vd och koncernchef:

– Under det tredje kvartalet 2022 låg vårt fokus på att planera och ta de första stegen för att bygga nya Nokian Tyres utan Ryssland. Idag är vi glada att kunna meddela att vi kommer att investera cirka 650 miljoner euro i en ny greenfield-däckfabrik i Rumänien – den första noll CO2-utsläppsfabriken i däckindustrin. Investeringen är en viktig del för att få ytterligare kapacitet och möjliga vår framtida tillväxt och vi räknar med att den kommersiella produktionen startar 2025. Samtidigt har vi fortsatt att öka kapaciteten vid våra fabriker i Finland och i USA, säger Jukka Moisio, vd och koncernchef.

I juli-september minskade Nokians nettoomsättning med jämförbara valutor, vilket återspeglar förändringar i företagets utbud av personbilsdäck då däckimporten från Ryssland till Europa och Nordamerika avslutades i juli. Heavy Tyres nettoomsättning minskade något på grund av leveransbegränsningar. Vianor levererade en solid försäljningsutveckling. Segmentens rörelseresultat minskade på grund av lägre volymer för personbilsdäck och förändrad fabriksmix. Nokian har dock lyckats genomföra prishöjningar i en miljö med hög inflation.

– Jag vill tacka alla Nokian Tyres anställda för deras hårda arbete och engagemang när vi går framåt. Trots de utmanande tiderna har vi kunnat börja bygga de nya Nokian Tyres, öka produktionen i Finland och USA, samt utveckla och lansera högpresterande nya produkter inom våra kärnsegment, avslutar Moisio.

Nyckeltal:

miljoner euro 7–9
/22
7–9
/21
Ändra
%
CC*
Ändra
%
1–9
/22
1–9
/21
Ändra
%
CC*
Ändra
%
2021
Nettointäkter 466,2 443,5 5,1 % -6,4 % 1 364,7 1 201,5 13,6 % 6,4 % 1 714,1
Rörelseresultat 40,7 89,1 -102,7 215,2 268,2
Rörelseresultat % 8,7 % 20,1 % -7,5 % 17,9 % 15,6 %
Vinst före skatt 33,8 85,0 -107,9 208,3 258,2
Periodens resultat 24.3 69,1 -159,8 169,1 206,2
EPS, EUR 0,18 0,50 -1.16 1.22 1,49
Segmentens rörelseresultat 54,9 96,9 207,6 236,8 324,8
Segmentens rörelseresultat % 11,8 % 21,8 % 15,2 % 19,7 % 19,0 %
Segment EPS, EUR 0,26 0,54 1.19 1,35 1,84
Segment ROCE, %** 12,8 % 14,4 % 15,8 %
Soliditet, % 64,0 % 65,7 % 68,4 %
Kassaflöde från den löpande verksamheten -99,2 -81,0 -322,9 -96,1 396,5
Utväxling, % 22,2 % 15,9 % -6,1 %
Räntebärande
nettoskuld
373,6 251,0 -98,7
Kapitalutgifter 26,9 20.3 59,6 59,6 119,6

* Jämförbara valutor
** Rullande 12 månader

Definitionerna av alternativa resultatmått (icke-IFRS-siffror) presenteras i rapporten från styrelsen i Nokian Tyres Financial Review 2021.

I denna delårsrapport januari–september har följande växelkurser för den ryska rubeln använts: 85,3 i slutet av 2021, 98,0 genomsnitt i januari–mars 2022, 84,5 genomsnitt i januari–juni 2022, 76,3 genomsnitt i januari–september 2022 och 58,1 i slutet av september 2022 (källa: Refinitiv).

Personbilsdäck

miljoner euro 7–9
/22
7–9
/21
Ändra
%
CC*
Ändra
%
1–9
/22
1–9
/21
Ändra
%
CC*
Ändra
%
2021
Nettointäkter 348,2 330,6 5,3 % -9,5 % 997,8 856,4 16,5 % 6,9 % 1 199,2
Rörelseresultat 40,5 89,6 -117,5 198,8 263,4
Rörelseresultat % 11,6 % 27,1 % -11,8 % 23,2 % 22,0 %
Segmentets rörelseresultat 54,7 97,7 192,7 221,1 298,7
Segment rörelseresultat % 15,7 % 29,6 % 19,3 % 25,8 % 24,9 %

* Jämförbara valutor

Tunga däck

miljoner euro 7–9
/22
7–9
/21
Ändra
%
CC*
Ändra
%
1–9
/22
1–9
/21
Ändra
%
CC*
Ändra
%
2021
Nettointäkter 68,3 69,0 -0,9 % -3,3 % 208,7 188,7 10,6 % 8,7 % 254,0
Rörelseresultat 9.1 11.9 37,4 36.2 39,1
Rörelseresultat % 13,3 % 17,3 % 17,9 % 19,2 % 15,4 %
Segmentets rörelseresultat 9.1 11.9 37,4 36.2 40,3
Segment rörelseresultat % 13,3 % 17,3 % 17,9 % 19,2 % 15,9 %

* Jämförbara valutor

Vianor, egen verksamhet

miljoner euro 7–9
/22
7–9
/21
Ändra
%
CC*
Ändra
%
1–9
/22
1–9
/21
Ändra
%
CC*
Ändra
%
2021
Nettointäkter 76,5 70,1 9,0 % 9,3 % 232,7 219,7 5,9 % 6,1 % 342,9
Rörelseresultat -5.1 -4.2 -7,9 -3.6 -15,0
Rörelseresultat % -6,7 % -6,0 % -3,4 % -1,6 % -4,4 %
Segmentets rörelseresultat -5.1 -4,5 -7,7 -4.3 4.1
Segment rörelseresultat % -6,7 % -6,4 % -3,3 % -1,9 % 1,2 %
Antal egna servicecenter vid periodens slut 174 175 175

* Jämförbara valutor

About Däckavisen 1176 Articles
Nordens ledande däcktidning med nyheter om däck och fälg för hela däckbranschen!